udržitelné firmy

FurNature, ClothesPoint, Resteel, Wheatness a FurCase, to jsou názvy udržitelných firem, které navrhovaly týmy složené ze studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy v rámci 5 denní blokové výuky předmětu Strategic Sustainability Management

FurNature, ClothesPoint, Resteel, Wheatness a FurCase, to jsou názvy udržitelných firem, které navrhovaly týmy složené ze studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy v rámci 5 denní blokové výuky předmětu Strategic Sustainability Management

23. 6. 2020

Pojem udržitelnosti v řízení firem inovativní formou představili studentům akademici ŠAVŠ ve složení Mgr. Eva Švejdarová, Ph. D., M.A. z katedry Řízení lidských zdrojů, Ing. Eva Jaderná, Ph. D. z katedry Marketingu a managementu, Ing. David Holman, Ph. D. z katedry Řízení výroby, logistiky a kvality a Ing. Josef Horák, Ph. D. z katedry Financí a účetnictví.


S pomocí nové didaktické metody - Agile Team Project-based Learning - jejíž autorkou je Eva Švejdarová, se podařilo vytvořit inspirativní on-line prostředí složené z 30 minutových sprintů. Každý den třetinu společně stráveného času představovaly přednášky, třetinu samostatná týmová práce, v rámci které studenti aplikovali nově nabyté vědomosti, rozvíjeli týmové dovednosti, efektivní komunikaci v týmu, kritické myšlení a v neposlední řadě také kreativitu. Poslední třetinu představoval blok zaměřený na prezentační dovednosti, dávání i přijímání konstruktivní zpětné vazby a evaluaci týmové spolupráce. Mimo nově nabytých interdisciplinárních vědomostí o udržitelnosti studenti získali, procvičili a upevnili dovednosti a kompetence potřebné pro trh práce ve 21. století. A to vše v anglickém jazyce.

Tzv. Moudrá rovnováha „Wise balance" ekonomické, environmentální a sociální dimenze udržitelnosti vyžaduje interdisciplinární/celostní pohled. Ten doplňuje dosavadní řízení dílčích, často protikladných cílů jednotlivých oddělení a firem v rámci studovaného dodavatelského systému, integrací společného cíle vyvažujícího ekonomické, environmentální a sociální zájmy všech zúčastněných stakeholderů. „Strategické, udržitelné řízení vyžaduje řídit nejen účinnost jednotlivých částí jako doposud, ale hlavně účelnost studovaného systému jako celku zohledněním měnících se požadavků okolního ekonomického, environmentálního a sociálního prostředí," dodává lektor David Holman.

Celostní systémové myšlení, myšlení „outside the box," sdílení, upcycling, rozmanitost, rovné příležitosti, inkluzivní leadership, diverzita a inkluze jako motor kreativity, alokace environmentálních nákladů, kalkulační systém a rozpočetnictví, environmentální reporting, společenská odpovědnost a další, provázely vznik nových firem nabízejících zelené produkty udržitelnými procesy. Všechny tyto nově nabyté znalosti a dovednosti získané v rámci 5 denní blokové výuky předmětu Strategic Sustainability Management studenti ŠAVŠ zúročili poslední den blokové výuky, kdy své udržitelné firmy prezentovali.

Podle hodnocení lektorů předvedly jednotlivé týmy excelentní výkony a své startupy úspěšně obhájily.

 

 

A jak zhodnotili svou zkušenost sami studenti?

 

I am very glad that I completed the course. It was something new for me and it was very interesting experience. I meet new people, I learn lots of new information about SSM and mainly I got out of the comfort zone.

I really enjoyed this experience. Thank you.

I liked the structure. We learnt about many aspects of sustainability, which was very useful.

I liked the course. The teachers were well prepared and gave us a good overview of sustainability.

Subject was really well organized. Lectures was really interesting and profitable. The system of cooperation is perfect. I like the idea.

A great option for an express course covering all areas and basics of business. Suitable for all students who would like to develop their start up. It is interesting to compare your ideas with strangers, listen to feedback from other groups and from experts. It was also very interesting to work in a group formed by teachers, and not by choice. I really liked the format of the lecture - group work - presentation of the idea, I think this is much more interesting.

It was very intense and sometimes tiring, but it gave a lot of new useful information and experience.

This course helped me not to be afraid to speak in English.

In general, it was very good to get a holistic overview of the Sustainability topic.

I really enjoy team work, which is not my standard.

Very diverse subjects in terms of fields it covers. Also, company simulation experience is very good.

Really interesting lesson and it is seems to be very useful in real life.

Amazing experience. It was very educational!

I really enjoyed this course.

I like the subject, we were working a lot but we get new knowledge and we deepened our skills. Maybe it would be better if we were at school, but still I like it.

It was fun!

It was great and fun experience and I loved to do the course!

It was great, working with my team and also fun.

Very good idea.

I enjoyed the course and I think it has strong outputs for our everyday life.