Vizuální management

Vizuální management - Video projekt studentů ŠAVŠ k předmětu Metody štíhlé výroby

Vizuální management - Video projekt studentů ŠAVŠ k předmětu Metody štíhlé výroby

27. 5. 2020

Metody štíhlé výuky je povinně volitelný předmět,který na ŠAVŠ vyučuje Ing. David Staš, Ph.D. z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá i nadále distanční formou, prezentují studenti témata seminárních prací pomocí videa.

Marek Bělský, Lukáš Skála, Tomáš Smolík a Jakub Michal vytvořili početný tým pod názvem Vizuální management, rozdělili si funkce scénáristy, kameramana, střihače, moderátora a pustili se do práce.

 

A jak sami říkají: „Měli jsme trochu obtíže vymyslet jak to uchopit, ale vycházeli jsme z podmínek (časové rozpětí, povinnost využít mluvené, textové i kombinované slovo, rozdělení na teorii a pokus z domácnosti…), které nás nasměrovali tak, jak jsme potřebovali. Jelikož náš tým byl, co se počtu členů týká největší, měli jsme trochu problém zkorigovat společné natáčení. Domluvili jsme si tedy rozdělení, kdy 2 členové vytvořili podklady a 2 se chopili samotného natáčení a stříhání. Přestože výsledné video je poněkud kratší než „konkurenční," věříme, že kvalitou se konkurenci minimálně vyrovná.“

 

Na video projekt, který vznikl v týmu Vizuální management, se můžete podívat zde.

 

A komentáře týmu studentů k online výuce předmětu Metody štíhlé výroby?

Zpočátku jsme se obávali, jakým způsobem se pan doktor Staš předmětu chopí, přece jen originální forma předmětu, byla z velké části postavená na simulačních hrách, kde je třeba fyzické přítomnosti. Naštěstí využití online schůzek umožnil alespoň náhradu formou průběžných seminárních prací v týmech se zaměřením na obdobná témata. Sice jsme si na jednu stranu nevyzkoušeli některé metody přímo sami, ale na stranu druhou nás to donutilo nad danou problematikou přemýšlet i mimo obvyklý záběr odbornosti. V moment, kdy se člověk zamyslí, uvědomí si, že většinu takovýchto logistických procesů provádí vlastně i u sebe doma. Z našeho pohledu, to rozhodně mělo zajímavý přínos nejen k pochopení probrané látky na teoretické, ale bylo takto zachováno i pochopení na úrovni praktické.