Vnímání elektromobility

Elektromobilita nejen ve vztahu k životnímu prostředí – otázky a odpovědi studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy v projektu Vnímání elektromobility

Elektromobilita nejen ve vztahu k životnímu prostředí – otázky a odpovědi studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy v projektu Vnímání elektromobility

24. 6. 2020

Projekt Vnímání elektromobility studenty ŠAVŠ pod vedením Ing. Evy Jaderné, Ph.D. z katedry Marketingu a managementu byl týmovou prací studentů v rámci předmětu Marketingový výzkum.

 

Prvním krokem týmů studentů ve složení Thomas Arkai a Gerhardt Pascal, Markéta Průšová, David Křížek, Matěj Ondrák a Dominik Kuzma bylo sestavení vlastního marketingového plánu. Následovala spolupráce na vytvoření dotazníku, který byl pilotován v semináři předmětu Marketingový výzkum a následně rozeslán studentům ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit postoj a vztah studentů ŠAVŠ k elektromobilitě. Klíčové otázky se dotýkaly především velmi diskutované oblasti životního prostředí. Zmíněny byly výhody i nevýhody, cena, design, bezpečnost, provoz a budoucnost elektromobilů. Výsledky šetření studenti na závěr shrnuli, okomentovali a připojili také návrhy pro manažerské implikace.

Odpovědi na otázky dotazníkového šetření a obsah prezentace naleznete zde.

Prezentaci výsledků pak měly studentské týmy možnost představit na ŠKODA Procurement za přítomnosti člena představenstva ŠKODA AUTO Dipl. - Ing. Dietera Seemanna, který o studentský projekt projevil zájem a se všemi zúčastněnými na téma elektomobility diskutoval.

Společné setkání s Dieterem Seemannem vnímají studenti jako cennou zkušenost, kterou zúročí ve svém budoucím pracovním životě.

 

Matěj Ondrák, student ŠAVŠ byl jedním z členů studentského týmu a podělil se s námi o své postřehy z projektu Vnímání elektromobility:

„Tento projekt nám rozhodně byl přínosem vzhledem k tomu, že pro všechny to byla první zkušenost s vytvářením dotazníku, který měl nakonec být prezentován u někoho, jako je pan Seemann. Byl to pro nás rozhodně stres, ale všichni jsme si z toho odnesli množství zkušeností. Nás samotné zajímalo, jak na toto velice aktuální téma pohlíží naši vrstevníci. Hlavní je tedy zjištění názorů našich spolužáků na elektromobilitu. To je pro nás rozhodně velký přínos, ačkoliv naše názory byly povětšinou srovnatelné s respondenty. Co bylo opravdu těžké je vytváření nezávislého dotazníku. Díky tomu, že na dotazníku nás pracovalo šest, můžeme říci, že nebyl sugestivní, protože jsme jeden druhého hlídali. Jsem si ale jistý, že kdyby na něm pracoval kterýkoliv z nás, budou zde vidět náznaky názoru právě člověka, který toto vytváří. Na druhou stranu jsme mnohdy bojovali s více různými názory a museli jsme jako tým spolupracovat a dohodnout se na nejlepším možném řešení. Tou poslední skvělou zkušeností byla bezesporu prezentace jednomu z členů představenstva, zmiňovanému Dietru Seemannovi, protože právě tyto zkušenosti nám mohou pomoci v budoucnu nejen v pracovním životě.“

 

Spolupráce studentských týmů bude pokračovat i nadále nejen na úrovni dalších dílčích šetření v předmětu Marketingový výzkum, ale také prezentací výsledků a návrhů z již realizovaných výzkumů v rámci Studentské grantové soutěže pod vedením doc. Ing. Jany Přikrylové, Ph.D. a Ing. Evy Jaderné, Ph.D.