Online výuka

Online výuka předmětu Počítačová simulace logistických procesů

Online výuka předmětu Počítačová simulace logistických procesů

17. 4. 2020

Předmět Počítačová simulace logistických procesů je založen na aktivní práci ve specializovaném programu Tecnomatix Plant Simulation. Vyučujícímu Janu Fábrymu se ve spolupráci s pracovníkem firmy Siemens podařilo získat výukovou verzi programu, kterou si studenti nainstalovali na své osobní počítače. Výuka nyní probíhá online a ve stejné kvalitě jako by se odehrávala přímo ve škole. Na otázky týkající se nejen online výuky odpovídá doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

Dobrý den, pane docente, jak dlouho již vyučujete na ŠAVŠ a jaké pracovní zkušenosti předcházely Vašemu působení u nás?

Na ŠAVŠ jsem kdysi působil jako externí vyučující, na plný úvazek jsem přešel v roce 2016. Mým zaměřením je využití matematického modelování, optimalizačních metod a počítačové simulace především v oblasti logistiky. Proto působím na Katedře řízení výroby, logistiky a kvality, kde garantuji nově akreditované specializace „Logistika a management kvality“ a „Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců“.

Jak zasáhl koronavirus do výuky předmětů, které vyučujete? Bylo těžké přejít na distanční formu výuky?

Vyučuji předměty „Operační výzkum“, „Modelování produkčních a logistických systémů“ a „Počítačová simulace logistických procesů“. V těchto předmětech se používá specializovaný software, jehož úspěšné zvládnutí předpokládá alespoň minimální spoluúčast vyučujícího. Je pravda, že software používaný v prvních dvou předmětech je jednoduchý a je pouze jakýmsi podpůrným nástrojem pro matematické modelování. Měl jsem naštěstí dostatek času před obdobím koronaviru s tímto softwarem studenty seznámit tak, aby jej byli schopni samostatně používat. Navíc tento software je v omezené verzi volně k dispozici a studenti si jej mohou stáhnout na své osobní počítače. Největší problém nastal ovšem v předmětu „Počítačová simulace logistických procesů“, který je zcela založen na využití velmi složitého simulačního softwaru, který volně k dispozici není. Takže pokud se mě ptáte, zda a jak koronavirus zasáhl do mojí výuky, musím jednoznačně odpovědět, že ano, a to významně. Uvítal jsem rychlou reakci vedení naší školy, která se mezi prvními zapojila do, pokud to tak mohu nazvat, „projektu vzdálené výuky“ prostřednictvím aplikace MS Teams. Přestože jsem předtím používal pro běžnou vzdálenou komunikaci např. program Skype, aplikace MS Teams byla pro mě zcela něčím novým. I když slovo „výzva“ zrovna dvakrát nemusím, v tomto případě je přesným vyjádřením pocitu, který mám z tohoto období. 

Naznačil jste, že vlastně jediným oříškem byl předmět Počítačová simulace logistických procesů, v němž také potřebujete pracovat ve speciálním programu…

Ano, přednášky se dají snadno zvládnout distanční formou, cvičení k tomuto kurzu jsou však založena na aktivní práci ve specializovaném programu Tecnomatix Plant Simulation, jehož finančně výhodné akademické licence nabízí naší škole firma Siemens. Protože jsou tyto licence vázány výhradně na školní počítače v učebnách, vzhledem k opatřením souvisejícím s šířením nákazy koronaviru byla další výuka kurzu zcela ochromena. Podařilo se mi však ve spolupráci s velmi ochotným pracovníkem firmy Siemens panem Jiřím Kopencem, kterému patří můj dík, najít poměrně jednoduché řešení v podobě volné časově omezené licence v podstatě ve stejném režimu, na který byli studenti zvyklí ve škole na začátku semestru. Studenti si mohou program spolu s licencí nainstalovat přímo na své osobní počítače a v kombinaci s výukou prostřednictvím MS Teams tak mají možnost sami vytvářet simulační modely přímo v domácím prostředí.

Protože program MS Teams mimo jiné nabízí možnost zaznamenávat on-line výuku v podobě off-line videa, studenti si nyní mohou dodatečně jednotlivé modely sami v klidu a v pohodlí domova vyzkoušet podle návodu. Přestože je licence časově omezená, její obnovení je zcela v mojí režii, takže studenti se nemusí o nic sami starat, což jistě v této pro nás všechny náročné době, uvítají.

Dá se tedy říci, že toto období by mohlo v jistém smyslu mít i pozitivní dopad na výuku do budoucna?

Toto je velice zajímavá otázka a přiznám se, že se nad ní zamýšlím již od mé první on-line výuky přes MS Teams. Mohl bych jednoduše odpovědět, že ano a rozhovor by mohl skončit, ale Vy asi chcete vědět, jak bych si představoval využití vzdálené výuky v běžném režimu a co já osobně si z tohoto období vezmu, myslím samozřejmě pokud jde o zkušenosti s výukou.

Ač mám velmi blízko k informačním technologiím a komunikačním prostředkům, zjistil jsem, že existuje celá řada aplikací a nástrojů, které vůbec neznám a mohl bych je využívat ke zdokonalení výuky. Teď samozřejmě mluvím o aplikaci MS Teams, ale také například o aplikaci MS Forms, využívání elektronické tabule a tužky, o které jsem vždy tvrdil, že ji nepotřebuji. Rád bych se ještě víc zastavil u zaznamenávání přednášek či cvičení v elektronické podobě, k čemuž lze samozřejmě využít i jiné nástroje jako např. YouTube. Záznam přednášek či cvičení může dobře sloužit jako podpůrný nástroj ve výuce, podle mého názoru by však neměl zcela nahradit kontaktní výuku, stejně jako třeba záznam divadelního představení nemůže nahradit jeho reálné shlédnutí. Někdy také studenti přijdou s geniálními nápady či podněty, které mohou výuku, ale i mě samotného, obohatit. Toto se při sledování videa neděje, vše je naservírováno a odchylky od shlédnutého jsou minimalizovány. Občas s trochou nadsázky studentům říkám: vy se něco naučíte ode mě, já se zase něco naučím od vás. Vždy mě potěší, když se v učebně sám dopustím chyby, a někdo mě okamžitě opraví. To je pro mě zpětná vazba, že mě někdo sleduje, že výkladu rozumí, a hlavně, že mu na vědomostech záleží.

Někdy se stane, že se vyučující nemůže účastnit reálné výuky, ať již z důvodu nemoci, služební cesty apod., a to je přesně prostor pro využití nástrojů jako je MS Teams. Namísto náhrady výuky či shánění suplujícího vyučujícího, studenti jsou i nadále „na přednášce“ se svým vyučujícím, odpadá tak spousta komplikací.

Velkou sílu vzdálené výuky spatřuji v organizování schůzek typu hromadná či individuální konzultace nad závěrečnými pracemi či běžné konzultace k probírané látce. Pokud je vyučující vstřícný, myslím, že tento způsob komunikace uvítají i studenti, neboť sejít se „doma“ prakticky kdykoli, je jednodušší, než dojet do školy a hledat společný čas. Přikláním se však k názoru, že nic se nemá přehánět a osobní kontakt je nenahraditelný, takže by se mělo jednat spíš o výjimky než pravidlo.

Abych se vrátil k Vaší otázce na dopad tohoto období na budoucí výuku, dopustím se možná trošku kacířského hodnocení: koronavirus obohatil výuku na všech stupních našeho školství. Možná mi nepřísluší takové hodnocení, ale já to tak vnímám.

 

Děkujeme pane docente za rozhovor a přejeme hodně úspěchů nejen při online výuce!

 

Reakce studentů na online výuku předmětu Počítačová simulace logistických procesů:

 

„Z mého pohledu je předmět Počítačová simulace logistických procesů veden přímo ukázkově. Vlivem uzavření škol se zdálo, že právě tento předmět bude značně postižen především kvůli používání softwaru přímo ve škole. V relativně krátkém čase se ale podařilo nejenom zavést online výuku, kde máme možnost sledovat práci v software Plant Simulation, ale posledních 14 dní máme navíc možnost tento software sami využívat - já osobně jsem se naučil více než při práci ve škole díky tomu, že ho můžu používat delší dobu a svým tempem práce. Dle mého názoru tak tento předmět nemá žádný hendikep způsobený neosobní účastí na výuce.“

Michal Vild

 

„Jsem příjemně překvapen, že jsme dostali možnost pracovat v programu z domova, i když při hodinách se raději dívám, protože jsem posledně nestíhal vše dělat souběžně. Jsem spokojen s přístupem vyučujícího, protože v ostatních předmětech musím dělat značné množství úkolů, prezentací a semestrálek a na tyto předměty se přihlašuji méně raději a spíše se je snažím každý týden "odbýt" abych stíhal vše.“

Ondřej Kolafa