ohlédnutí rektora šavš

"Mám velkou radost, že jsme to zvládli" říká doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. o výuce on-line

"Mám velkou radost, že jsme to zvládli" říká doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. o výuce on-line

22. 6. 2020

Ohlédnutí rektora ŠKODA AUTO Vysoké školy za uplynulým obdobím.

 

Milé studentky, milí studenti,

 

máme za sebou společně období, kdy jsme přímou výuku museli uskutečňovat on-line. Pro většinu z nás to byla zcela nová zkušenost, při níž jsme se naučili řadu nových věcí. Mám velkou radost, že jsme to zvládli – a o tom, že jsme to opravdu zvládli, svědčí to, že v řadě předmětů je úspěšnost u dílčích zkoušek v probíhajícím zkouškovém období v průměru lepší, než byla v předchozích letech, kdy se učilo „normálně“. A velmi dobře se vyvíjejí i probíhající státní závěrečné zkoušky.

Přes tato zjištění jsme samozřejmě rádi, že už se můžeme setkávat osobně ve škole, byť s omezeními. A těšíme se na to, že v zimním semestru – jak věřím – už budeme učit „normálně“, i ve větších skupinách, než je nyní povolených 15 osob v místnosti. Zároveň ale nechceme přijít o to pozitivní, co jsme se naučili během koronavirové uzávěry škol. Budeme proto i nadále využívat on-line metody, jako např. záznamy přednášek, jako vhodný doplněk prezenční přímé výuky. Toto přání vyjadřuje řada studentů a my mu rádi vyjdeme vstříc. Důležité ale také bude, jak se k širšímu využití on-line metod v rámci prezenční výuky (včetně prezenční části kombinované formy studia) budou stavět regulátoři, tedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

 

Úspěch u zbývajících zkoušek, pevné zdraví, odpočinek po náročném semestru a krásně prožité léto přeje,


Pavel Mertlík

rektor ŠAVŠ


 

Jak hodnotili online výuku studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy? Přečtěte si poděkování jedné ze studentek kombinované formy studia.

 

Vážené studijní oddělení,

touto cestou bych chtěla Vám, vyučujícím i všem ostatním členům týmu ŠAVŠ poděkovat za perfektní zvládnutí tohoto nestandardního semestru v době koronaviru. Situaci hodnotím z pohledu studenta kombinované formy studia. Díky svým přátelům z jiných VŠ a jejich zprostředkovaným zkušenostem mohu porovnat přístup ŠAVŠ a jiných VŠ, kdy ŠAVŠ zareagovala na nově vzniklou situaci opravdu velmi rychle a hlavně organizovaně. Prostředí MS Teams bylo dobře připravené a organizační nesrovnalosti byly jen minimální. Velké poděkování patří i jednotlivým vyučujícím, kdy výuka byla naprosto přizpůsobena studentským potřebám.

Velmi kladně hodnotím výuku online a možnost vytvořit z ní záznam, díky kterému si bylo možné přehrát výuku vícekrát. To pro mě jako kombinovaného studenta bylo největším přínosem, neboť se tak výuka pro mě stala více flexibilní a to i z hlediska průběžného opakování. Denně trávím 2 hodiny v autě při cestách do zaměstnání. Bylo tedy možné záznamy využít i tam, a tak se stal hlas pana docenta Štracha mým pravidelným doprovodem na cestách. Taktéž mi záznamy velmi pomohly při přípravě na zkoušky, protože díky nim jsem si složitou problematiku, například makroekonomie s panem doktorem Nesetem, mohla nechat znovu vysvětlit v kteroukoliv denní hodinu.

Celkově hodnotím celý tento semestr opravdu pozitivně jak z hlediska reakce ŠAVŠ, tak i nově nastavených způsobů výuky, které mě jako kombinovanému studentovi nabídly větší flexibilitu, časovou úsporu a větší komfort při studiu. Byla bych moc ráda, kdyby bylo možné prvky nových způsobů výuky zanechat i pro další semestry a to především záznamy z výuky a rozšíření distanční formy.

Závěrem ještě jednou velké poděkování a těším se na další semestr na ŠAVŠ,

Císařová Petra