Metody výuky ve 21. století

Metody výuky ve 21. století | ŠKODA AUTO Vysoká škola

Metody výuky ve 21. století | ŠKODA AUTO Vysoká škola

30. 1. 2020

Workshop s názvem „Teaching the 21st century student for language centers and beyond“ probíhal v inovačním prostoru ŠAVŠ ve dnech 28. – 29. 1. 2020. Lektorkou dvoudenního workshopu byla akademička ŠAVŠ a autorka publikace Konec školní nudy Dagmar Seiglová.

Ve dnech 28. – 29.1.2020 probíhal na ŠAVŠ v prostorách inovačního centra INNOCUBE workshop s názvem „Teaching the 21st century student for language centers and beyond.“

Workshop se zaměřil na metody výuky ve 21. století. Lektorkou tohoto workshopu byla naše akademička a autorka publikace Konec školní nudy Dagmar Sieglová, která se tématy moderního způsobu vzdělávání dlouhodobě zabývá a ŠAVŠ si toho velmi cení!

Účastníci workshopu pocházeli z jazykových center vysokých škol po celé ČR (CASAJC). Členem výboru asociace CASAJC je mimo jiné i naše prorektorka Lenka Stejskalová.