Celoživotní vzdělávání

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí v rámci celoživotního vzdělávání kurzy pro jednotlivce i firmy. Firemní kurzy pak připravíme přesně na míru podle požadavků a potřeb jednotlivých společností a jejich zaměstnanců. Dále nabízíme studium jednotlivých předmětů a předmětových modulů v rámci standardních studijních programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Celoživotní vzdělávání nabývá v naší rychle se vyvíjející společnosti na stále větším významu. Pomáhá všem, kteří projeví zájem, prohlubovat a rozvíjet znalosti ve svém profesním či zájmovém oboru. Zájemci mohou díky celoživotnímu vzdělávání získat i kvalifikaci zcela novou.

 

V jakých oblastech kurzy připravujeme

Na ŠKODA AUTO Vysoké škole máme řadu odborníků z různých oblastí. Jsme schopni připravit kurzy i na míru v rámci oblastí jako je management, ekonomika, finance, logistika, management kvality, výrobní technologie, rozvoj manažerských dovedností, daně, právo, účetnictví, matematika.

Pro koho jsou kurzy a studium předmětů určeny?

Pro manažery výrobních i nevýrobních podniků, odborné pracovníky ve výrobě, administrativní zaměstnance, daňové poradce, účetní, studenty vysokých škol a všechny zájemce z řad široké veřejnosti.

Kdo kurzy vyučuje a připravuje jejich obsah?

Kurzy jsou připraveny a vyučovány renomovanými vysokoškolskými pedagogy, kteří mají bohaté zkušenosti ve vysokoškolském i firemním prostředí. Výuka je inspirována i poznatky z výzkumné činnosti.

Objednání a platba

Závaznou objednávku příslušné vzdělávací akce lze provést pouze písemně zasláním podepsané objednávky elektronicky (scan) na adresu czv@savs.cz nebo na adresu ŠKODA AUTO Vysoká škola, Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav.

Po obdržení závazné objednávky bude objednateli a účastníkům zasláno potvrzení o rezervaci místa. Současně bude objednateli zaslána zálohová faktura.

Zálohová faktura je u jedno-, či vícedenních kurzů splatná nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu. U studia jednotlivých předmětů je splatnost zálohové faktury před začátkem výuky. Účastník musí prokázat její zaplacení bankovním výpisem nejpozději v den začátku výuky. Nejpozději týden před začátkem vzdělávací akce obdrží účastníci podrobné informace k jejímu konání.

ŠKODA AUTO Vysoká škola si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit nebo přesunout datum konání z důvodů, které nemůže ovlivnit (náhlé onemocnění lektora, přerušení dodávky proudu, zásah vyšší moci). V případě zrušení akce bude zákazníkovi vrácena zaplacená částka. O konání kurzu je rozhodováno 2 týdny před jeho začátkem. Pokud se do této doby na kurz nepřihlásí minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a všem objednatelům budou vráceny zaplacené zálohy, případně jim bude navržen jiný termín kurzu.

Kontakt

Mgr. Tereza Prevužňáková
Return
+