Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Jak neporušit soutěžní předpisy ČR a EU

Kurz uvádí účastníky – podnikatele a zástupce podniků - do problematiky veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže v podobě prakticky kombinovaného workshopu, který vychází z právní regulace i z ekonomicko-obchodních reálií. Na příkladech demonstruje různé typy a případy nejčastějších narušení soutěžních pravidel, kterých se podniky dopouštějí jak vědomě (protože věří, že se jim to vyplatí), tak zejména nevědomky - z neznalosti, která však jejich kartelové dohody, ani případná zneužití dominantního postavení neomlouvá. Jednou rozšířenu neznalostí je totiž přesvědčení, že pravidla hospodářské soutěže dopadají jen na největší společnosti na trhu a netýkají se malých a středních podniků, jejich manažerů i zaměstnanců.


Garant/Lektor: JUDr. Václav Šmejkal, PhD.
Rozsah: 4 hodiny
Cena: 1 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Obchodní spory a jejich řešení

Kurz poskytuje stručné a praktické seznámení s výhodami a nevýhodami obchodních, pracovních a občanskoprávních soudních sporů.


Garant/Lektor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 3 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu pouze v PRAZE

Správa pohledávek a jejich efektivní vymáhání

Kurz seznamuje účastníky s přednostmi a riziky různých forem uzavírání smluv jako jednoho z hlavních faktorů ovlivňování bonity pohledávek.


Garant/Lektor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 3 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu pouze v PRAZE

Efektivní obchodní vyjednávání a uzavírání smluv

Úvod do problematiky obchodního vyjednávání přednáší advokát s mezinárodní praxí. Workshop kombinuje přístupy psychologické a právní. Kurz na příkladech demonstruje různé typy a formy obchodních vyjednávání, představuje typologii jednotlivých aktérů tohoto procesu a zároveň upozorňuje na nejčastější triky, manipulativní techniky a agresivní praktiky používané ve světě obchodního vyjednávání.


Garant/Lektor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 3 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu pouze v PRAZE