Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Jak porozumět položkám v účetních výkazech

Kurz se věnuje problematice vykazování hospodářských transakcí v účetních výkazech, vymezení aktiv a zdrojů krytí, oceňování aktiv, závazků podniku, problematice vlastního kapitálu podniku a zjišťování výsledku hospodaření podniku.


Garant/Lektor: Doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 2 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Vykazování v účetnictví podle české legislativy a IFRS – porovnání

Kurz se komparativní formou věnuje rozdílům v oceňování a vykazování rozvahových položek podle českých pravidel a podle standardů IFRS.


Garant/Lektor: Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Rozsah: 10 hodin
Cena: 6 290,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Analýza účetních výkazů

Kurz se věnuje problematice analýzy účetních výkazů sestavených jak podle českých pravidel, tak i dle standardů IFRS. Výklad sestává z determinace zdrojových účetních dat pro finanční analýzu a dále z nastínění jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Cílem kurzu je schopnost účastníků provést analýzu účetních výkazů své obchodní korporace.


Garant/Lektor: Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 2 900,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Podpora řízení projektu pomocí Microsoft Project

Tento kurz slouží zájemcům k bližšímu seznámení s možnostmi aplikace Microsoft Project. Projektovým manažerům poskytne základní penzum dovedností nezbytných pro efektivní práci s touto aplikací. Vedle přehledu základních možností se dozvíte, v čem spočívají klíčové přínosy této aplikace oproti plánu projektu v Microsoft Excel. Zároveň budou prodiskutování limity aplikace Project, tedy oblasti, kde je nutné znát, jak projekt řídit.


Garant/Lektor: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.
Rozsah: 7,5 hodiny
Cena: 2 400,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu