Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Principy TPM-Total Productive Maintenance

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí kurz metodologie TPM umožňující růst celkové efektivity výrobního procesu cestou zvyšování dostupnosti výrobních kapacit při současném snižování nákladů na údržbu a defekty. Implementace TPM metodologie vytváří prostředí sdílené odpovědnosti nejen za efektivní průběh výrobních procesů, ale zároveň klade důraz na udržení výrobního zařízení v perfektní kondici.


Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D., Ing. David Holman, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Kurz je realizován pouze jako vnitropodnikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně

Analýza a řízení zásob

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost se formou kurzu seznámit s metodami analýzy a řízení zásob a jejich aplikací v praxi. Kurz se zaměřuje na řízení zásob s tzv. nezávislou poptávkou. Tyto metody patří mezi základní metody logistiky, umožňující efektivní řízení materiálového toku.


Garant/Lektor: Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Kurz je realizován pouze jako vnitropodnikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně

A3 report – vysoký standard řešení problémů

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s taktickým nástrojem firmy Toyota „A3 report“ (A3) pro dosažení vysokého standardu nejen řešení operativních problémů, ale následně i efektivního způsobu myšlení a učení se. Znalost metodologie A3 je jedním ze základních předpokladů dosažení udržitelného úspěchu automobilky Toyota na vysoce konkurenčním trhu automobilového průmyslu. Jedná se o velmi výkonnou vizuální metodu, účinný nástroj v podobě strukturovaného postupu standardizující komunikaci pro efektivní cestu k nalezení řešení.


Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D., Ing. David Holman, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin Cena: 3 390,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Vývoj moderního automobilu

Kurz představuje základní fáze a principy, které se v současné době uplatňují při vývoji a zavádění nového automobilu na trh.


Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin Cena: 2 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Nové materiály a technologie využívané v konstrukci automobilů

Kurz představuje nové materiály a pokročilé technologie, které se v současné době uplatňují při návrhu a výrobě nového vozu.


Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin Cena: 2 990,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Technologie svařování v automobilovém průmyslu

Kurz představuje jak konvenční tak nově využívané metody svařování, které se v současné době uplatňují při výrobě automobilů. Součástí kurzu je exkurze do ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav.


Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin Cena: 3 090,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Inovativní trendy a inspirativní praxe řízení dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí kurz s primárním zaměřením na přístupy, metody a nástroje pro řízení dodavatelských řetězců ověřené v automobilovém průmyslu. Efektivní řízení dodavatelských řetězců je celosvětově považováno za klíč k budoucí konkurenceschopnosti a prosperitě.


Garant/Lektor: Ing. David Holman, Ph.D.
Rozsah: 16 hodin
Cena: 9 100,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Základy štíhlé výroby – LEAN

Cílem kurzu je představit základní principy štíhlé výroby ve vazbě na aktuální problematiku zavádění metod LEAN v praxi.


Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 200,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Metoda 5S a její zavádění v praxi

Metoda 5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům při zavádění štíhlé výroby (LEAN) a její implementace je zásadním předpokladem pro transformaci firmy k nastartování procesu neustálého zlepšování. Tato metoda bezezbytku naplňuje filozofii efektivního využití vizuálního managementu. Cílem školení je představit tuto metodu, základní principy a nástroje potřebné pro uplatnění v praxi.


Garant/Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 3 790,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Optimalizace v dopravě

Kurz je vhodný především pro pracovníky přímo zodpovědné za každodenní plánování tras vozidel, ale také pro manažery, kteří se podílejí na strategických rozhodnutích, a to ve středních a velkých distribučních společnostech či výrobních firmách, v nichž je plánování tras nedílnou součástí manažerského rozhodování.


Garant/Lektor: doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 900,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Autonomní vozidla

Kurz představuje problematiku autonomních vozidel jak z hlediska použitých technologií, tak z ostatních aspektů souvisejících se zavedením a provozem samořízených vozidel.


Garant/Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin
Cena: 2 479,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Požadavky systémového standardu IATF 16949:2016 na bázi normy ISO9001:2015

Kurz je vhodný pro výkonné i vedoucí pracovníky zodpovídající za řízení na jednotlivých úrovních v organizaci, kteří se podílejí na zavádění či udržování systému řízení dle normy IATF 16949:2016. Kurz je určen také pro všechny zaměstnance, kteří se podílejí na takticko-strategických rozhodnutích, a to v menších, středních i velkých výrobních firmách v automobilovém průmyslu.


Garant/Lektor: Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING
Rozsah: 8 nebo 16 hodin
Cena: Bude stanovena individuálně.
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu