Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Základní předpoklady úspěšného řízení projektu

Tento kurz je určen všem zájemcům o projektové řízení. Během 4 hodin se seznámíte s Best practice metodik a nástrojů používaných v projektovém řízení. Na konkrétním příkladu projdete celý životní cyklus vybraného projektu tak, abyste získané poznatky mohli co nejdříve přenést do své praxe.


Garant/Lektor: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.
Rozsah: 4 hodiny
Cena: 2 479,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Metodické standardy projektového řízení

Tento kurz je určen profesionálním manažerům projektů, kteří mají zkušenosti s řízením projektů a chtějí je porovnat s obecnými standardy projektového řízení. Osnova kurzu je postavena na klíčových znalostních oblastech standardu Project Management Institute a slouží jako součást přípravy na složení certifikace Project Management Professional. Případně je možné na bází diskutovaných oblastí vybudovat projektovou metodiku organizace. V rámci každého z bloků je věnován prostor pro diskusi a praktické příklady.


Garant/Lektor: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.
Rozsah: 15 hodin
Cena: 9 100,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Cesta k úspěšné realizaci projektů

Dvoudenní program je zaměřen zejména (ne však pouze!) na osobnost vedoucího projektového týmu (Project Team Leader), jehož kvality a míra zapojení v projektu představují de facto nejklíčovější moment, podmiňující úspěšnou realizaci projektu jakéhokoliv typu. Pozornost je dále věnována identifikaci obvyklých příčin v pozadí neúspěchů, a samozřejmě i aspektům a podmínkám, které dosahování žádoucích cílů v rozhodující míře podmiňují.


Garant/Lektor: Ivor Krátký, PhDr., PMP
Rozsah: 17 hodin
Kurz je realizován pouze jako vnitropodnikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně.