Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Školení pro interní lektory

Kurz Školení pro interní lektory reaguje na situaci, kdy odborníci v nejrůznějších oborech potřebují své znalosti či dovednosti předat v rámci školení, a připravuje účastníky na roli interních lektorů.


Garant/Lektor: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Rozsah: 16 hodin
Cena: 6 300,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Interkulturní management / Cross Cultural management

Kurz formou různých společných aktivit a cvičení účastníky připravuje na úspěšné zvládání situací spojených s výjezdy do zahraničí a s komunikací s příslušníky jiných kultur.


Garant/Lektor: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 200,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Vyvážený leadership a rozvoj manažerských dovedností

Kurz přibližuje účastníkům formou různých společných i individuálních aktivit a cvičení efektivní vedení a řízení lidí jako procesy založené na ovládání a pružné kombinaci široké škály různorodých, často vzájemně protikladných dovedností a kompetencí.


Garant/Lektor: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 200,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Efektivní komunikace a spolupráce v organizaci

Kurz přibližuje účastníkům formou různých společných i individuálních aktivit a cvičení zásady efektivní komunikace lidí v organizaci. Specifická pozornost je přitom věnována komunikaci a spolupráci manažera s pracovníky.


Garant/Lektor: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 200,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Mluvený projev a rétorika

Cílem kurzu je rozvíjet dovednosti potřebné pro efektivní komunikaci a mluvený projev. Absolvent kurzu se naučí používat základní pilíře úspěšného mluveného projevu, které zlepší přesvědčivost, srozumitelnost a celkový účinek projevu.


Garant/Lektor: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Rozsah: 16 hodin
Cena: 6 400,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

Moderní personalista

Cílem kurzu je seznámit účastníky se současnými trendy v personálním managementu, informovat o situaci na trhu práce a orientovat se na efektivní proces získávání a výběru pracovníků a jejich pracovní motivaci. Záměrem kurzu je také vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností účastníků.


Garant/Lektor: Ing. Jana Pechová, Ph.D.
Rozsah: 5 hodin
Cena: 2 479,-Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz
Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu