Milí studenti, milí uchazeči, milí kolegové, 

 

dny, které všichni společně nyní prožíváme, nemají srovnání s ničím z toho, co jsme zažili dosud, snad s výjimkou okupace v r. 1968. Tu si ale pamatujeme jen my starší, a tehdejší události byly od dnešní epidemiologické krize samozřejmě velmi odlišné, i když taky stály – zbytečně – spoustu lidských životů. Co ale spojuje dnešní krizi s tehdejší ruskou agresí je nebývalé vzedmutí mezilidské solidarity.

 

ŠAVŠ uzavřela své kampusy pro studenty už minulý čtvrtek, 12. března. Zaměstnanci ŠAVŠ mají homeoffice a docházejí do prostor školy jen v nejnutnějších případech, na nezbytně dlouhou dobu, a naše přítomnost na pracovišti je organizována tak, abychom nepřišli vzájemně do kontaktu.

Od pondělí 16. března naplno běží on-line výuka prostřednictvím MS Teams, s využitím našeho akademického informačního systému, Moodlu, případně Skype a řady dalších aplikací, a samozřejmě běží normálně i konzultace a další součásti vysokoškolské výuky. Pouze neprobíhají prezenčně, ale distančně, na dálku. Jen několik předmětů využívajících specializované laboratoře distančně vyučovat nelze. Až koronakrize pomine, uskuteční se jejich výuka blokovým způsobem. Vyučující i studenti jsou doma, ale moderní informační technologie, které využíváme, nám umožňují společně pracovat, jako bychom spolu seděli v posluchárně, v učebně či v kanceláři nebo na poradě v zasedačce.

Ihned po objevení se prvních případů koronavirové nákazy v ČR jsme vytvořili krizový štáb a začali se připravovat na to, jak zajistit plnohodnotný chod školy v ztížených podmínkách. Krizi bereme pozitivně, jako rozvojový impuls – nejen jak rychle a dobře zvládnout přechod na distanční formy práce a výuky jako řešení akutní situace, ale také osvojit si tyto moderní metody pro trvalé zlepšení podmínek a komfortu našich studentů v prezenční i kombinované formě studia. A také jako přípravu na čistě distanční formu vzdělávání, kterou chceme začít realizovat jako novou možnost v nepříliš vzdálené budoucnosti.

Kolegové z katedry řízení lidských zdrojů v této obtížné době přišli s rozšířenou nabídkou psychologického poradenství. V maximální míře vycházíme vstříc našim studentům, kteří jsou aktuálně v rámci programu Erasmus+ v zahraničí – umožňujeme jim dodatečné zapsání do semestru, pokud se budou muset nebo pokud se rozhodnou předčasně se ze zahraničního pobytu vrátit.

Mrzí nás, že jsme museli v březnu zrušit dny otevřených dveří. V týdnu od 6. do 9. dubna však už proběhne den otevřených dveří s plnou parádou, i když distančně. Přesný čas a formu včas dáme vědět. Sledujte náš web a sociální sítě!

Přes všechno naše i vaše úsilí průběh letošního letního semestru bude ještě komplikovaný. Jistě budeme muset řešit další problémy, které nás třeba ani v této chvíli nenapadají. Ale po prvním týdnu jsem si naprosto jistý, že to zvládneme. ŠAVŠ z téhle zkoušky vyjde silnější a lepší než dřív.

 

Držte se, a držme si palce!

Pavel Mertlík

rektor ŠAVŠ

 

V případě dotazů a detailnějších informací se obracejte na naše studijní oddělení.

Co nás čeká

Zobrazit vše