Menu

Celostní systémové myšlení v řízení dodavatelských řetězců. Účelné využití dostupných zdrojů zajišťující stejnou produkci s polovičními zdroji

 Lektor Ing. David Holman, Ph.D.