Menu

Celostní systémové myšlení v řízení dodavatelských řetězců. Účelné využití dostupných zdrojů zajišťující stejnou produkci s polovičními zdroji

 Lektor Ing. David Holman, Ph.D.

Popis kurzu

ŠKODA AUTO vysoká škola, o. p. s. nabízí kurz představující přínosy inovativního Celostního přístupu v systémovém myšlení zajišťující účelné řízení dodavatelských řetězců nejen v automobilovém průmyslu. Dramaticky se měnící tržní podmínky přinášejí celosvětové výzvy nejen ekonomického, ale i environmentálního a sociálního charakteru. Nejen účinné řízení (zvyšující výkon), ale zejména účelné řízení (schopné systematicky a flexibilně reagovat na měnící se okolní ekonomické, environmentální a sociální prostředí) dodavatelských řetězců je celosvětově považováno za klíč otevírající dveře konkurenceschopnosti a prosperitě v 21. století.