Menu

Datová schránka a elektronický podpis v praxi

 Lektor Ing. Josef Horák, Ph.D. Rozsah prezenčně od 15:00 do 17:00 hodin Cena bez DPH 900 Kč Termín Bude upřesněno Místo Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

 • Garant / Lektor: Ing. Josef Horák, Ph.D.
 • Rozsah výuky: prezenčně; 15:00 - 17:00 hodin 
 • Místo:  Vzdělávací centrum Na Karmeli, učebna bude upřesněna 
 • Cena: 900 Kč bez DPH / účastníka  

Popis kurzu:

Od roku 2023 budou mít všechny podnikající fyzické osoby ze zákona zřízenou datovou schránku, kterou budou muset využívat při komunikaci s orgány veřejné moci. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s legislativou upravující problematiku používání datové schránky z pohledu podnikatelských a nepodnikatelských aktivit. Na praktických příkladech bude komplexně vysvětleno, jakým způsobem se datová schránka používá.

Značná pozornost bude též věnována zásadním bezpečnostním pravidlům, které je důležité při využívání datové schránky dodržovat. Vzhledem k potenciálu, který v sobě datová schránka skýtá, se druhá část kurzu zaměřuje na oblast využití elektronického podpisu v praxi s cílem objasnit veškeré výhody a nevýhody digitální komunikace v praxi.

Absolventi kurzu:

 • Získají teoretické znalosti v oblasti elektronické komunikace se státní správou a dalšími subjekty prostřednictvím datové schránky.
 • Budou mít znalost, jakými způsoby je možné založit datovou schránku pro právnické osoby, podnikající a nepodnikající fyzické osoby.
 • Budou se umět přihlásit do datové schránky prostřednictvím veškerých možností, na základě kterých je možné se do datové schránky přihlásit.
 • Dokážou nastavit parametry datové schránky tak, aby eliminovali veškerá bezpečnostní rizika související s využíváním datové schránky.
 • Dokážou odeslat datovou zprávu orgánům veřejné moci i svým obchodním partnerům.
 • Dokážou přijmout datovou zprávu, bezpečně si ji uložit pro potřeby jejího pozdějších využití.
 • Budou umět podepisovat veškeré dokumenty prostřednictvím elektronického podpisu.

O lektorovi

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Člen Katedry financí a účetnictví

Člen Katedry financí a účetnictví. Vystudoval Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci, obor Podniková ekonomika (Ing.) a následně absolvoval na dané fakultě doktorské studium v oboru Organizace a řízení podniků (Ph.D.). V letech 2006 – 2015 působil na Katedře financí a účetnictví na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Kromě pedagogické a vědecké činnosti se také podílel na zpracování reportů v oblasti hospodaření fakulty. Publikoval řadu odborných článků zaměřených na finanční řízení podniku, finanční a manažerské účetnictví. V současné době se velmi zajímá o problematiku Industry 4.0 z pohledu finančního a manažerského účetnictví. V oblasti pedagogické se specializuje na obory finančního a manažerského účetnictví