Menu

Interaktivní simulační hra. Účelné, celostní řízení dodavatelského řetězce. Zajištění stejné produkce s polovičními zdroji v rámci interaktivní hry z prostředí automobilového dodavatelského řetězce

 Lektor Ing. David Holman, Ph.D.