Menu

Logistika on-line hrou

 Lektor Ing. Tomáš Malčic, Ph.D.

Popis kurzu

V současné době je kladen velký důraz na zvyšování efektivity a snižování nákladovosti logistických procesů. Cestou k dosažení těchto cílů je implementace celostního systémového řízení při řízení dodavatelských řetězců. Důležité je dodavatelské řetězce řídit jako celek a zamezit tak suboptimalizacím dílčích článků dodavatelského řetězce. Za účelem demonstrace nedostatků nesystémového řízení dodavatelských řetězců a následným potvrzením přínosů celostního systémového myšlení bude sehrána interaktivní edukativní logistická hra BEER GAME. V této hře budou účastníci kurzu simulovat fungování dodavatelského řetězce výrobce a dodavatele piva. Jejich úkolem bude udržet celkové logistické náklady na minimu a zároveň zajistit, aby koncový zákazník nikdy neměl žízeň.