Menu

Metody umělé inteligence

 Lektor doc. Ing. Jiří David, Ph.D.

Popis kurzu

V rámci kurzu se posluchači seznámí s pojmem umělá inteligence a souvisejícími pojmy z této oblasti. Budou představeny aplikační možnosti umělé inteligence a základní metody umělé inteligence. Podrobněji pak budou představeny fuzzy systémy se stručnými základy fuzzy logiky, umělé neuronové sítě a genetické algoritmy.