Menu

Moderace a facilitace při řešení problému

 Lektor Ing. Jana Pechová, Ph.D.