Menu

Principy TPM

 Lektor Ing. David Staš, Ph.D.

Popis kurzu

ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s. nabízí kurz metodologie TPM, umožňující růst celkové efektivity výrobního procesu cestou zvyšování dostupnosti výrobních kapacit při současném snižování nákladů na údržbu a defekty. Implementace TPM metodologie vytváří prostředí sdílené odpovědnosti nejen za efektivní průběh výrobních procesů, ale zároveň klade důraz na udržení výrobního zařízení v perfektní kondici.

Obsah kurzu

Filozofie TPM a základní pojmy, metody a nástroje (nejčastěji využívané), příklady implementací z praxe, vyhodnocování výsledků, příležitosti a hrozby související se zaváděním TPM.