Menu

Teoretická podpora navrhování spojů ve strojích

 Lektor prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.

Popis kurzu

Obsahem školení jsou teoretické základy pro výpočty a provedení spojů ve strojírenství. Jedná se především o spoje šroubové, kolíkové, čepové, spoje náboje a hřídele, spoje svarové, lepené, pájené. Součástí školení jsou i technologické předpoklady provozní spolehlivosti spojů. Je pojednáno i o materiálech, ze kterých jsou spoje prováděny. Základem školení jsou poznatky z mechaniky, pružnosti pevnosti, materiálového a výrobního inženýrství a z oblasti technické normalizace.