Menu

Výrobní ukazatel OEE a výzvy při jeho implementaci

 Lektor doc. Ing. Pavel Wicher, Ph.D.

Popis kurzu

Tento kurz je zaměřen na vysvětlení základních principů měření efektivity výroby, definici ukazatele OEE (Overall Equipment Effectiveness) a jeho implementace do praxe.

Obsah kurzu

Definování a vysvětlení základních pojmů z oblasti efektivity výroby, definování OEE a jeho dílčích částí, výpočet OEE, Možné problémy při implementaci OEE do praxe, rozšíření ukazatele na TEEP (Total Equipment Effectiveness Performance).