Menu

Základní rozdíly mezi českými účetními pravidly a IFRS

 Lektor prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Popis kurzu

Během tohoto kurzu se účastníci seznámí s výkaznictvím hmotných aktiv (rozdíly mezi českými pravidly a požadavky IAS 16, IAS 40 A IFRS 16), s výkaznictvím zásob (rozdíly mezi českými pravidly a požadavky IAS 2), s výkaznictvím finančních nástrojů (rozdíly mezi českými pravidly a požadavky IFRS 9) a také s ostatními okruhy (rezervy, účetní závěrka).