Menu

Základní rozdíly mezi českými účetními pravidly a IFRS

 Lektor prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.