Menu

Základy algoritmizace a programování (C/C++)

 Lektor Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Popis kurzu

Kurz se zabývá tématem algoritmizace a programování. Seznámí posluchače se základními algoritmy a datovými strukturami a jejich využitím při vytváření efektivních algoritmů. Dalším cílem je seznámit posluchače s charakteristickými rysy programovacích jazyků a se současnými technologiemi moderního programování. Účastníci si osvojí sémantiku, syntaxi a základní instrukce konkrétního programovacího jazyka (C, C++).