Menu

Základy štíhlé výroby – LEAN

 Lektor Ing. David Staš, Ph.D.

Popis kurzu

Kurz představuje základní principy štíhlé výroby ve vazbě na aktuální problematiku zavádění metod LEAN v praxi.

Obsah kurzu

Vznik, historie a vývoj štíhlé výroby, filozofie štíhlé výroby a základní pojmy, metody a nástroje (nejčastěji využívané), příklady implementací z praxe, příležitosti a hrozby související se zaváděním štíhlé výroby.