Menu

Základy štíhlé výroby – LEAN

 Lektor Ing. David Staš, Ph.D.