Menu

Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro OSVČ

 Lektor Ing. Josef Horák, Ph.D.

Popis kurzu

Hlavním cílem tohoto kurzu je objasnit problematiku sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob z pohledu osob samostatně výdělečně činných; vyhotovení přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu; přehledu o příjmech a výdajích pro Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), Městskou správu sociálního zabezpečení Brno (MSSZ) či Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ) v elektronické podobě. Součástí kurzu je i objasnění využití elektronického podpisu a datové schránky pro potřeby komunikace s orgány veřejné moci.

Obsah kurzu

Úvod do problematiky elektronického podání formulářů orgánům veřejné moci. Používání elektronického podpisu a datové schránky. Zpracování daňového přiznání v elektronické podobě. Vyhotovení přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu v elektronické podobě. Vyplnění přehledu o příjmech a výdajích pro OSSZ/MSSZ/PSSZ v elektronické podobě.