Den otevřených dveří

Setkejte se s námi osobně

Více informací

Prohlídka školy

Zajímá tě, jak to ve škole chodí a jak vypadají naše prostory?
Nech se vtáhnout do atmosféry ŠAVŠ.


Přehled studijních programů ŠAVŠ

Získej detailnější informace o studijních programech na jednotlivých katedrách a o jejich aktivitách. Díky videu můžeš poznat školu prostřednictvím našich akademiků.


Váháš s výběrem studijního programu?

Vyzkoušej náš srovnávač

nebo nás kontaktuj


Nejčastější otázky

Na nepovinné praxe se mohou studenti hlásit od 1. semestru studia na ŠAVŠ. Volné pozice nabízí i partnerské firmy školy, mezi které patří např. ŠKODA AUTO, Faurecia a další. Studentům jsou pak tyto volné pozice nabízeny přes portál Akademický informační systém (AIS).

Povinné praxe vykonávají studenti v 5. semestru. Díky této půlroční povinné praxi trvá bakalářské studium na ŠAVŠ 3, 5 roku. Povinné praxe studenti nejčastěji vykonávají u partnerských společností školy v České republice, mezi které patří např. ŠKODA AUTO, Porsche Praha, Faurecia, Česká spořitelna a další nebo v zahraničí u společností v rámci koncernu, nejčastěji Bentley a Volkswagen.

Program STUDY & WORK je určen studentům prezenčního studia profesních bakalářských programů Průmyslový management, Podniková ekonomika a manažerská informatika a také Ekonomika a management (specializace: Logistika a management kvality, Řízení lidských zdrojů, Management obchodu a Finanční řízení) a studentům navazujících magisterských programů Průmyslový management, Podniková ekonomika a manažerská informatika a Ekonomika a management (specializace: Řízení dodavatelských řetězců). Přihlášky do programu je možné podávat do 30. 4. 2022.

Pro studenty je vždy nejlepší, když si témata svých bakalářských prací vytvoří na povinných praxích, které vykonávají v 5. semestru studia a oponenty jim pak jsou také odborníci z praxe.

Na studijní pobyt do zahraničí mohou vyjíždět studenti od 2. ročníku bakalářského studia. Po úspěšném splnění předepsaných předmětů na partnerské univerzitě získává student po ukončení studia dva diplomy, ze své domovské i partnerské univerzity.

Podrobnosti o programu naleznete zde.

Studenti mají možnost studovat jeden nebo dva semestry v zahraničí v rámci Erasmus+, a to na jedné z více než šedesáti partnerských univerzit. V rámci Erasmus+ mohou studenti absolvovat také zahraniční stáže.

Elektronické přihlášky do 1. ročníku akademického roku 2022/2023, budou pro bakalářské programy spuštěny od 27. 11. 2021. První kolo zápisů pak proběhne 14. 06. 2022 v Mladé Boleslavi a 17. 06. 2022 v Praze. Podat přihlášku můžete ZDE.

ŠKODA AUTO Vysoká škola přijímá uchazeče do bakalářských i navazujících magisterských specializací a programů BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

Po kompletaci přihlášek ke studiu rozesíláme pozvánky k zápisu s podrobnými informacemi. V průběhu zápisu je provedena registrace, pro tu je nutné mít občanský průkaz / pas a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení / diplomu. Po registraci probíhá informační blok a podpis smlouvy o studiu, poté dojde k oficiálnímu zápisu do studia, vytvoření účtu v Akademickém informačním systému (AIS).

Bakalářské studium na ŠAVŠ trvá 3,5 roku. Do pátého semestru studia je ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost ŠKODA AUTO, jiné partnerské společnosti vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen.

Škola nemá své vlastní ubytovací kapacity, ale spolupracuje s několika zařízeními, která studentům ubytování poskytují. Pro podrobné informace k ubytování v Mladé Boleslavi se můžete obrátit na Ing. Kateřinu Kulhavou, M.A. email: katerina.kulhava@savs.cz.

Na pražské pobočce studenti mohou využívat koleje VŠE. Pro více informací kontaktujte Ing. Zdenku Makaloušovou, studijní referentku pobočky Praha. Email: zdenka.makalousova@savs.cz

Stravování pro studenty v Mladé Boleslavi je zajištěno společností Aramark, jejíž provozovna je přímo v areálu školy Na Karmeli. Studenti naší pražské pobočky mohou využít menzu VŠE, která je umístěna přímo v přízemí budovy, kde škola sídlí. Více naleznete na webových stránkách v sekci Praktické informace a ubytování.

Buddy je vlastně kámoš a parťák, který studentům pomůže ještě před nástupem do školy, ale také v průběhu prvního semestru. Je přidělen každému zájemci o studium na ŠAVŠ. Dá ti tipy nejenom ohledně studia, ale poradí ti třeba i to, kam se zajít pobavit. Chcete více informací a máte zájem o svého Buddyho? Napište na ext.katerina.mullerova@savs.cz.


Proč Škoda Auto Vysoká škola?

 • unikátní zaměření

  unikátní zaměření

 • experti z praxe ve výuce

  experti z praxe ve výuce

 • vynikající uplatnitelnost

  vynikající uplatnitelnost

 • rozsáhlá odborná praxe

  rozsáhlá odborná praxe

 • individuální přístup

  individuální přístup

 • STUDY & WORK

  STUDY & WORK

 • STUDY & DRIVE

  STUDY & DRIVE

 • zahraniční pobyty

  zahraniční pobyty

Zjisti více o našich benefitech