Akreditace

Všechny bakalářské i magisterské programy ŠKODA AUTO Vysoké školy jsou akreditovány dle platných předpisů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Akreditaci získala ŠKODA AUTO Vysoká škola pro výuku následujících studijních programů a specializací.

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

ŠKODA AUTO Vysoká škola úspěšně prošla v roce 2014 akreditačním procesem americké asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs a získala tak prestižní akreditaci ACBSP studijních programů dle všech jejích standardů.

Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) je přední specializovaná akreditační společnost pro podnikohospodářsky zaměřené vzdělávání, která podporuje, oceňuje a odměňuje vynikající kvalitu vzdělávání. Společnost vyzdvihuje přednosti vynikající kvality vzdělávání a zdůrazňuje studentům, že je pro ně nezbytné naučit se, jak se učit.

ACBSP akredituje programy zaměřené na podnikání a účetnictví na bakalářském, magisterském a doktorském stupni po celém světě. ACBSP získala ocenění Rady pro akreditaci vyššího vzdělávání (CHEA – Council for Higher Education Accreditation) v roce 2001 a znovu v roce 2011 a byla první akreditační společností, která nabízí specializovanou akreditaci podnikově zaměřeného studia na všech stupních. ACBSP podporuje neustálé zlepšování a oceňuje vynikající kvalitu v rámci akreditace podnikově zaměřeného vzdělávání na celém světě.

Akreditační proces trvá nejméně 18 měsíců. Pokud škola není schopná akreditační proces ukončit do pěti let, pak je z posuzování vyřazena. ŠKODA AUTO Vysoká škola byla přijata za člena ACBSP v listopadu 2012 a rozhodnutí o akreditaci bylo doručeno v listopadu 2014, proces akreditace tedy trval dva roky a patřil k historicky nejkratším. Rychlost procesu je dokladem vysokého stupně připravenosti ŠKODA AUTO Vysoké školy dodržovat nejvyšší standardy kvalitního vysokoškolského vzdělání v globálním měřítku.

Akreditace ACBSP má jednoznačně pozitivní přínos pro studenty a absolventy ŠKODA AUTO Vysoké školy, jejichž vzdělání díky ní dostává nový rozměr a otevírá jim tak cestu na další mimoevropské pracovní trhy.

Novinky a tiskové zprávy o ACBSP:

- Officiální webové stránky

- ACBSP na Twitteru

- Článek na Boleslavském deníku

 

„ŠKODA AUTO Vysoká škola se vyznačuje fenomenální strategií, unikátními studijními programy s jasnou prostupností od bakalářského po magisterský stupeň studia, které jsou poskytovány týmem vysoce kvalifikovaných akademických pracovníků. Silné propojení s průmyslovou sférou představuje hlavní konkurenční výhodu ŠKODA AUTO Vysoké školy.“ Dr. Farah Zakery, předsedkyně akreditační komise ACBSP ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

programový ředitel MBA studia oficiální mentor i hodnotitel ACBSP již od roku 2010

extended

Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoké školy, mentorka a hodnotitelka ACBSP od roku 2015

V roce 2016 získala ŠKODA AUTO Vysoká škola akreditaci České asociace MBA škol (CAMBAS). Akreditace umožňuje ŠKODA AUTO Vysoké škole rozvíjet a vyučovat program celoživotního vzdělávání MBA.

Hlavním cílem asociace CAMBAS (Česká asociace MBA škol) je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň MBA studia v České republice. Založení asociace bylo akceptováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a bylo uznáno European Foundation for Management Development (EFMD) jako oficiální akreditační orgán v České republice.
Akreditační kritéria CAMBAS jsou zaměřena na úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, stejně jako na učební prostředí, např. vybavení učeben, poskytování studijních materiálů a jiných učebních pomůcek. Pozornost je věnována i uplatnění absolventů MBA a jejich kariéře. Akreditace studijního programu CAMBAS je pro zájemce o studium MBA zárukou kvality při rozhodování, kterou školu si vybrat, stejně jako pro budoucí zaměstnavatele zárukou výběru kvalitních absolventů.

Více informací na: www.cambas.cz