Koronavirus

ŠKODA AUTO Vysoká škola přechází z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na online výuku

Na základě "Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020" a na základě "Nařízení č. 12/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy - zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na VŠ" bude výuka v sídle ŠAVŠ v Mladé Boleslavi i v pobočce ŠAVŠ v Praze v období 29. 9. - 31. 10. 2020 probíhat online formou s využitím aplikace MS Teams nebo jiných vhodných prostředků distanční výuky.

 

Online výuka na ŠAVŠ
Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole bude v období od 29. 09. do  23. 12. 2020 probíhat ve všech předmětech online formou prostřednictvím nástroje MS Teams.

 

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 04. 01. 2021

Opatření rektora k úpravě podmínek přítomnosti studentů ŠAVŠ v prostorách vysoké školy a organizace výuky ŠAVŠ s účinností od 04. 01. 2021

Studijní oddělení školy v Mladé Boleslavi i v Praze

 

Pro studenty zůstávají i nadále v provozu Studijní oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy v Mladé Boleslavi i v Praze. Studenti by však měli i přes tuto skutečnost osobní návštěvy studijního oddělení omezit na nezbytné minimum a v případě potřeby kontaktovat pracovníky především přes nástroje dálkové komunikace.

Kontakty:

Ing. Lucie Kočí, vedoucí studijního oddělení, lucie.koci@savs.cz,+420 730 803 152

Ing. Kateřina Kulhavá, M.A., studijní referentka, katerina.kulhava@savs.cz, +420 730 803 182

Ing. Zdenka Makaloušová, studijní referentka pobočky Praha, zdenka.makalousova@savs.cz +420 730 803 171

Univerzitní knihovna

Knihovna ŠAVŠ je od  04. 01. 2021 do odvolání UZAVŘENA (dle USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření). Všechny výpůjčky budou automaticky prodloužené.

O změnách Vás budeme informovat.

Případné dotazy zodpovíme na e-mailu knihovna@savs.cz.

Psychologické poradenství na ŠAVŠ
Máte potřebu řešit aktuální osobní problémy či krize? Obraťte se na odborníky z Katedry řízení lidských zdrojů, kteří nabízí psychologické konzultace po dobu zrušení výuky na ŠAVŠ.

A co proto musíte udělat?

• kontaktujte na e-mail: ingrid.matouskova@savs.cz; karel.pavlica@savs.cz; lektory s žádostí o konzultaci

• ti Vám podle svých aktuálních časových možností navrhnou čas telefonického rozhovoru, který si vzájemně potvrdíte opět přes e-mail

• v dohodnutém čase se spojíte s lektorem, kterého jste si sami vybrali (oba dva jsou profesionální psychologové)

Telefonní kontakt:

Ingrid Matoušková: 730 803 166

Karel Pavlica: 730 803 168

Zahájení zimního semestru 2020/2021 ONLINE

Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík svým proslovem vstoupil do úplně první online výuky studentů prvního ročníku a všem studentům popřál mnoho úspěchů v této nelehké době!

Milé studentky, milí studenti,

přivítal rector doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. studenty u příležitosti zahájení již 21. akademického roku ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Ve svém proslovu vyjádřil pochopení především pro těžký start studentů prvních ročníků a zdůraznil, aby se se svými dotazy neváhali obracet na své učitele, na studijní i zahraniční oddělení a případně využili psychologické poradenství, které škola nabízí. Ti všichni jsou připraveni a ochotni podat pomocnou ruku v nelehkých začátcích studia na vysoké škole v této koronavirové době.

Poslechněte si celý proslov pana rektora, který naleznete níže na této stránce.

 

ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021 NA ŠAVŠ

Rozhovor rektora ŠAVŠ Pavla Mertlíka v MF DNES

 "Zdraví studentů a vyučujících je jednoznačně na prvním místě,"

říká v rozhovoru pro MF DNES rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík.

V zajímavém rozhovoru se dozvíte jakou formou probíhá distanční forma výuky, jak ovlivňuje zákaz cestování počty zahraničních studentů na škole a mnoho dalších odpovědí na otázky k aktuálnímu tématu.

Celý rozhovor s panem rektorem pro MF DNES naleznete zde.