KATEDRA MARKETINGU A MANAGEMENTU

Katedra managementu a marketingu zajišťuje výuku jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia. Je garantujícím pracovištěm bakalářského oboru Podniková ekonomika a management obchodu a navazujícího magisterského oboru Globální podnikání a marketing. Zabezpečuje výuku předmětů jako jsou Základy managementu, Základy marketingu, Marketingová komunikace, Mezinárodní obchod, Public relations a mnoho dalších.

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

Ředitel programu MBA, vedoucí Katedry marketingu a managementu


Pavel Štrach je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty managementu (Bc., Ing.) a Fakulty podnikohospodářské (Ph.D.), absolvoval rovněž doktorské studium na University of Otago, School of Business v Dunedinu na Novém Zélandu. Habilitoval v oboru management na Prešovské univerzitě v Prešově. Od roku 2006 působí jako stálý hostující profesor na IONA College, Hagan School of Business v New Yorku. V letech 2014 až 2016 pracoval jako profesor pro mezinárodní služby a inovace na University of Applied Sciences, School of Management v rakouském Steyru. Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí s přestávkou od roku 2006 v různých pozicích – ředitele MBA programu, vedoucího katedry marketingu a managementu a prorektora pro zahraniční vztahy. Odborné práce Pavla Štracha zabývající se problematikou strategií v mezinárodním podnikání byly publikovány ve více než 25 zemích 4 kontinentů, např. v časopisech Journal of Knowledge Management, Journal of Product and Brand Management či Behaviour & Information Technology.

Specializace:

Mezinárodní management

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

Základy managementu

Mezinárodní management

Dealer Management

Diplomový seminář

Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

Členka Katedry marketingu a managementu


Eva Jaderná je vysokoškolský pedagog. Vystudovala Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Obchodní podnikání se specializací na Cestovní ruch (Ing.) a následně doktorské studium na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.). V letech 2003 – 2017 působila v malém středním podnikání v oblasti managementu výroby a maloobchodu. Publikovala řadu odborných článků a monografie, zejména z oblasti marketingu a destinačního managementu. V oblasti pedagogické se specializuje na obory B2B marketing, management obchodu, služby cestovního ruchu, destinační management a marketing. Odborným asistentem na ŠKODA AUTO Vysoké škole je od roku 2015.

Specializace:

B2B marketing, management obchodu, služby cestovního ruchu, destinační management a marketing

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

B2B marketing (Bc.)

Management obchodu (Bc.)

Doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

Členka Katedry marketingu a managementu


Jana Přikrylová je docentkou katedry managementu a marketingu ve ŠKODA AUTO Vysoké škole. Akademické vzdělání získala na Vysoké škole ekonomické v Praze a v Bratislavě. Během své kariéry kromě akademické půdy pracovala v organizacích zahraničního obchodu a jako konzultantka v různých mezinárodních projektech. Vyučovala v MBA programech v USA a Kanadě a dále spolupracovala při přípravě a pak vyučovala mezinárodní marketing v programu Master in International Management, který nabízí skupina CEMS, Global Alliance in Management Education. Vyučuje, publikuje a garantuje předměty a program v oblasti mezinárodního podnikání, marketingu a obchodu.

Specializace:

Mezinárodní podnikání, mezinárodní marketing, mezinárodní obchod

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

Marketing (Bc.)

Marketingová komunikace (Bc.)

Mezinárodní marketing v automobilovém průmyslu (Mgr.)

Ing. Martina Beránek, Ph.D.

Členka Katedry marketingu a managementu


Martina Beránek má bohaté profesní zkušenosti v rámci všech manažerských úrovní, které využívá při výuce odborných předmětů. Vystudovala Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci, obor Organizace a řízení podniků.
V 80. a 90. letech působila na pozicích technického managementu. Poté svoji profesní kariéru spojila s odvětvím služeb, kde se postupně vypracovala na pozici generálního manažera podniku. V tomto období také absolvovala několik zahraničních stáží. 
Publikovala řadu odborných článků, zejména z oblasti služeb cestovního ruchu. Zároveň je spoluautorkou monografie zaměřené na provoz podniku.
V oblasti pedagogické se specializuje na obory obecný management, strategické řízení, systémové disciplíny, strategický marketing a strategické analýzy.
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od roku 2016.

Specializace:

Obecný management, strategický management a marketing, systémový management

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

Základy managementu (Bc.)

Mezinárodní obchod (Bc.)

Strategický marketing management (Mgr.)

Ing. Emil Velinov, Ph.D.

Člen Katedry marketingu a managementu


Emil Velinov se narodil v bulharském Sofii, kde absolvoval Fakultu podnikové ekonomiky v oboru průmyslové řízení (Ing.), Následně získal magisterský titul ve výrobním a provozním managementu na Technické univerzitě v Sofii. V letech 2010-2014 studoval a následně získal doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě na Fakultě obchodní správy Vysoké školy ekonomické v Praze.
V letech 2007-2015 pracoval pro několik nadnárodních korporací jako General Electric, Oracle a Hoerbiger v Evropě, Severní Americe a jihovýchodní Asii v odvětví výroby, energie a IT a prodeje a marketingu. Od doby, kdy absolvoval Vysokou školu ekonomickou, vydal řadu článků, zejména v oblasti mezinárodního managementu a marketingu, mezinárodního podnikání a řízení rozmanitosti. V rámci svých aktivit v oblasti výzkumu a vývoje byl projektovým manažerem v nesčetných interinstitucionálních projektech s malými a středními podniky a obcemi z Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Rakouska, Estonska, Bulharska, Ruska atd. Prostřednictvím specifických finančních mechanismů, jako jsou norské granty a granty z EHP, Visegrádské fondy, stipendia CEEPUS, ESKAS a DoRa.
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od září 2017.

Specializace:

Marketing, marketingové komunikace, mezinárodní marketingové strategie, mezinárodní management, mezinárodní obchodní strategie, strategické řízení

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

Marketing a marketingové komunikace (Bc.)

Ing. Jana Pechová, Ph.D.

Členka Katedry marketingu a managementu 

Jana Pechová vystudovala Provozně ekonomickou fakultu, obor Podnikání a administrativa (r. 1997, Bc.) na České zemědělské univerzitě v Praze. Na Technické univerzitě v Liberci, Hospodářské fakultě, studovala program Ekonomika a management (r. 1999, Ing.). Titul Ph.D. získala v roce 2010 na ČZU v Praze, fakultě Provozně ekonomické v oboru Management. Od roku 2000 působila na různých pozicích ve společnosti ŠKODA AUTO, a.s., nejdéle na pozici specialisty útvaru Vzdělávání dospělých ve skupině Nadodborné přípravy. Od roku 2012 pracuje ve ŠKODA AUTO Vysoké školy, o.p.s. jako pedagogický pracovník na katedře Marketingu a managementu. Publikovala několik monografií i odborných článků, zejména z oblasti manažerských kompetencí. V oblasti pedagogické se specializuje na obory management, personální management, sociální komunikaci, kreativitu a inovace.

Specializace:

Management, personální management, sociální komunikace, kreativita a inovace.

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

Marketing a management

 Ing. Hana Volfová, Ph.D.

Členka Katedry marketingu a managementu

Hana Volfová vystudovala Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vše se zaměřením na cestovní ruch. V rámci svého doktorského studia se ovšem profilovala spíše v oblasti marketingu, se specializací na spotřební chování, marketingovou komunikaci a udržitelné ekonomické přístupy. V praxi spolupracovala se společnostmi jako jsou TANY, s.r.o., či Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech na projektech uvedení produktu na trh (vítězství v soutěži EcoTrophelia ČR) nebo změně marketingové strategie společnosti. V rámci aktivit udržitelného rozvoje vytvořila simulátor spravedlivého obchodu pro Fairtrade ČR či Naučnou stezku produktů fair trade. Na ŠKODA AUTO Vysoké škole, o.p.s. působí od roku 2013, odborným asistentem na katedře marketingu a managementu je od počátku roku 2019.

Specializace:

Základní marketing, spotřební chování, marketingová komunikace, FairTrade

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:

Marketing (Bc.)