KATEDRA MARKETINGU A MANAGEMENTU

Katedra managementu a marketingu zajišťuje výuku jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia. Je garantujícím pracovištěm bakalářského oboru Podniková ekonomika a management obchodu a navazujícího magisterského oboru Globální podnikání a marketing. Zabezpečuje výuku předmětů jako jsou Základy managementu, Základy marketingu, Marketingová komunikace, Mezinárodní obchod, Public relations a mnoho dalších.

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

Ředitel programu MBA, vedoucí Katedry marketingu a managementu


Pavel Štrach je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty managementu (Bc., Ing.) a Fakulty podnikohospodářské (Ph.D.), absolvoval rovněž doktorské studium na University of Otago, School of Business v Dunedinu na Novém Zélandu. Habilitoval v oboru management na Prešovské univerzitě v Prešově. Od roku 2006 působí jako stálý hostující profesor na IONA College, Hagan School of Business v New Yorku. V letech 2014 až 2016 pracoval jako profesor pro mezinárodní služby a inovace na University of Applied Sciences, School of Management v rakouském Steyru. Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí s přestávkou od roku 2006 v různých pozicích – ředitele MBA programu, vedoucího katedry marketingu a managementu a prorektora pro zahraniční vztahy. Odborné práce Pavla Štracha zabývající se problematikou strategií v mezinárodním podnikání byly publikovány ve více než 25 zemích 4 kontinentů, např. v časopisech Journal of Knowledge Management, Journal of Product and Brand Management či Behaviour & Information Technology.

Specializace:
Mezinárodní management

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Základy managementu, Mezinárodní management, Dealer Management, Diplomový seminář

Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

Odborný asistent Katedry marketingu a managementu


Eva Jaderná je vysokoškolský pedagog. Vystudovala Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Obchodní podnikání se specializací na Cestovní ruch (Ing.) a následně doktorské studium na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.). V letech 2003 – 2017 působila v malém středním podnikání v oblasti managementu výroby a maloobchodu. Publikovala řadu odborných článků a monografie, zejména z oblasti marketingu a destinačního managementu. V oblasti pedagogické se specializuje na obory B2B marketing, management obchodu, služby cestovního ruchu, destinační management a marketing. Odborným asistentem na ŠKODA AUTO Vysoké škole je od roku 2015.

Specializace:
B2B marketing, management obchodu, služby cestovního ruchu, destinační management a marketing

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
B2B marketing (Bc.)
Management obchodu (Bc.)

Doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

Docentka Katedry marketingu a managementu


Jana Přikrylová je docentkou katedry managementu a marketingu ve ŠKODA AUTO Vysoké škole. Akademické vzdělání získala na Vysoké škole ekonomické v Praze a v Bratislavě. Během své kariéry kromě akademické půdy pracovala v organizacích zahraničního obchodu a jako konzultantka v různých mezinárodních projektech. Vyučovala v MBA programech v USA a Kanadě a dále spolupracovala při přípravě a pak vyučovala mezinárodní marketing v programu Master in International Management, který nabízí skupina CEMS, Global Alliance in Management Education. Vyučuje, publikuje a garantuje předměty a program v oblasti mezinárodního podnikání, marketingu a obchodu.

Specializace:
Mezinárodní podnikání, mezinárodní marketing, mezinárodní obchod

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Marketing (Bc.)
Marketingová komunikace (Bc.)
Mezinárodní marketing v automobilovém průmyslu (Mgr.)

Ing. Martina Beránek, Ph.D.

Členka Katedry marketingu a managementu


Martina Beránek má bohaté profesní zkušenosti v rámci všech manažerských úrovní, které využívá při výuce odborných předmětů. Vystudovala Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci, obor Organizace a řízení podniků.
V 80. a 90. letech působila na pozicích technického managementu. Poté svoji profesní kariéru spojila s odvětvím služeb, kde se postupně vypracovala na pozici generálního manažera podniku. V tomto období také absolvovala několik zahraničních stáží. 
Publikovala řadu odborných článků, zejména z oblasti služeb cestovního ruchu. Zároveň je spoluautorkou monografie zaměřené na provoz podniku.
V oblasti pedagogické se specializuje na obory obecný management, strategické řízení, systémové disciplíny, strategický marketing a strategické analýzy.
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od roku 2016.

Specializace:
Obecný management, strategický management a marketing, systémový management

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Základy managementu (Bc.)
Mezinárodní obchod (Bc.)
Strategický marketing management (Mgr.)

Ing. Emil Velinov, Ph.D.

Odborný asistent Katedry marketingu a managementu


Emil Velinov se narodil v bulharském Sofii, kde absolvoval Fakultu podnikové ekonomiky v oboru průmyslové řízení (Ing.), Následně získal magisterský titul ve výrobním a provozním managementu na Technické univerzitě v Sofii. V letech 2010-2014 studoval a následně získal doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě na Fakultě obchodní správy Vysoké školy ekonomické v Praze.
V letech 2007-2015 pracoval pro několik nadnárodních korporací jako General Electric, Oracle a Hoerbiger v Evropě, Severní Americe a jihovýchodní Asii v odvětví výroby, energie a IT a prodeje a marketingu. Od doby, kdy absolvoval Vysokou školu ekonomickou, vydal řadu článků, zejména v oblasti mezinárodního managementu a marketingu, mezinárodního podnikání a řízení rozmanitosti. V rámci svých aktivit v oblasti výzkumu a vývoje byl projektovým manažerem v nesčetných interinstitucionálních projektech s malými a středními podniky a obcemi z Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Rakouska, Estonska, Bulharska, Ruska atd. Prostřednictvím specifických finančních mechanismů, jako jsou norské granty a granty z EHP, Visegrádské fondy, stipendia CEEPUS, ESKAS a DoRa.
Na ŠKODA AUTO Vysoké škole působí od září 2017.

Specializace:
Marketing, marketingové komunikace, mezinárodní marketingové strategie, mezinárodní management, mezinárodní obchodní strategie, strategické řízení

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Marketing a marketingové komunikace (Bc.)