Rozhovor s Ing. Michalem Maruškou

Jako koordinátor na oddělení Connected Car a Infotainment nyní pracuje náš absolvent Michal Maruška. Techniky měl v praxi dostatek. Ke své práci a k dalšímu kariérnímu růstu však potřeboval více manažersky zaměřený obor. Pro studium si proto zvolil bakalářský i navazující magisterský obor Podniková ekonomika a management provozu, který obě oblasti kombinuje ideálním způsobem. ​

I přes jeho nabitý pracovní program se snaží co nejvíce volného času trávit s rodinou. K jeho zálibám však patří také sport – zejména běh a squash, četba a studium techniky a inovativních přístupů.


Na ŠKODA AUTO Vysoké škole jste vystudoval bakalářský i navazující magisterský obor zaměřený na provoz podniku. Který předmět byl pro Vás nejužitečnější pro Vaši současnou praxi?
Projektové vedení

Proč právě předmět Projektové vedení?
Projektové vedení proto, že jsem si poprvé rozšířil obzory z této vědní disciplíny až právě při studiu na ŠKODA AUTO Vysoké škole a mohl jsem tak akademické znalosti porovnat s běžně zavedenou praxí ve ŠKODA AUTO.

Čeho si na studiu na ŠKODA AUTO Vysoké škole zpětně ceníte nejvíce?
Možnosti se na svou práci podívat s odstupem a trochu z akademického pohledu. Člověk je často zaslepen při výkonu práce zvyklostmi na daném pracovišti a tato zkušenost mi do jisté míry pootevřela oči i k jiným náhledům.

Studoval jste u nás kombinovaně. Bylo velmi těžké skloubit Vaše pracovní a studijní povinnosti?
Ano, bylo to složité a jsem velmi hrdý, že jako jeden z mála jsem to zvládl v řádném termínu.

Mnoho lidí se domnívá, že je kombinované studium příliš náročné – co Vás přimělo k dalšímu studiu a co vás během studia hnalo kupředu? Pracoval jsem již v té době jako vývojový pracovník, kde o technické know-how nebylo nouze. Nicméně jsem pociťoval potřebu se rozvíjet v disciplínách spadajících do soft skills jako např. projektové vedení, podnikové řízení, atd. Důležité bylo rovněž i zjištění, že studium na vysoké škole bude základní podmínkou mého následného osobního rozvoje ve firmě ŠKODA AUTO.

Co všechno obnáší Vaše nynější pozice koordinátora konektivity ve ŠKODA AUTO? Co máte vlastně všechno v rámci této pozice na starost? 
Je to zejména zajištění vývoje produktů nebo funkcí pro vozy Škoda obsahující možnost připojit mobilní přístroj uvnitř vozu na krátkou vzdálenost. Jsou to tedy např. funkce bluetooth pro telefonování, příjem a odesílání zpráv a přehrávání hudby, připojení po WLAN, SmartLink, SmartGate a v neposlední řadě vývoj mobilních aplikací pro systémy Škoda.

Váš kariérní život je celkově velmi pestrý – za sebou máte i půlroční pracovní zkušenost ve Volkswagen AG. Jak se Vám pracovalo v německém prostředí?
Byla to pro mě opět velmi důležitá zkušenost ve smyslu čerpání zkušeností z nového prostředí. Pomáhá mi to dodnes, zejména v rámci dobré komunikace s mými koncernovými protějšky, kteří v té době byli mými kolegy sedícími u vedlejšího stolu.

Je nějaká další profesní výzva, která by pro Vás byla zajímavou?
Celý tým konektivity je relativně mladý a nezkušený. Proto mojí hlavní výzvou je dnes dokázat tomuto týmu pomoci se vyvinout, zapracovat a tím zde vybudovat kvalitní zázemí pro plnění budoucích úkolů. Pokud se mi to povede, pak věřím, že v budoucnu budu moci takto pracovat i s početnějším týmem.

Na ŠKODA AUTO Vysokou školu jste se nyní vrátil rámci Infotainment Day, v rámci kterého jste studenty seznámil s nejnovějšími trendy v elektr(on)ice vozů. Jaké to bylo vrátit se na Vaši alma mater a vyzkoušet si vysokoškolské studium z druhé strany, tedy z pozice přednášejícího?
Bylo to pro mě velmi přirozené. Díky velkému zájmu posluchačů a jejich aktivnímu přístupu v podobě kladení otázek se moje přednáška velmi brzy změnila v nenucený rozhovor a vyprávění o tom, na jakých tématech v oddělení EEC - Connected Car a Infotainment, pracujeme.