Akademický informační systém

Informace ke studiu přehledně na jednom místě

ŠKODA AUTO Vysoká škola využívá pro vedení veškeré studijní evidence Akademický informační systém, jeden z nejmodernějších tuzemských vysokoškolských informačních systémů.

Akademický informační systém (AIS) naše studenty provází celým studiem – seznámíte se s ním již v době podání přihlášky. Jedná se o jeden z českých univerzitních systémů, kde najdete vše, co ke studiu u nás potřebujete vědět!

Studenti se k systému AIS (is.savs.cz/ ) připojují pomocí webového prohlížeče. Prostřednictvím AIS se realizuje například přihlašování ke studiu, registrace a zápis předmětů, elektronický zápis do dalších ročníků, sdílení studijních materiálů v dokumentovém serveru, vkládání seminárních prací, přihlašování na zkoušky, evidence studijních výsledků v Elektronickém indexu, podávání žádostí na studijní oddělení a mnoho dalších agend spojených se studiem. Studenti své žádosti či dotazy podávají přes Kontaktní centrum, které je součástí informačního systému.

Prostředí AIS můžete prozkoumat i bez přihlášení, třeba ještě před nástupem do studia!

Výběr z veřejných informací zprostředkovaných AIS bez nutnosti přihlášení k systému
… a nepoměrně více nástrojů má student k dispozici pro přihlášení do autorizované části AIS https://is.savs.cz/auth/.

- Harmonogram studia                                - Struktura pracovišť a informace k nim        
- Lidé na ŠAVŠ                                               - Rozvrhy      
Katalog předmětů                                     - Veřejný dokumentový server   
Tematické vyhledávání                            - Učebny na ŠAVŠ
- Závěrečné práce