This page is a supplementary page of the opening page. Click the button to get back.

Get back to the opening page.

cEJLOG - Candidate European Junior Logistician


cEJLOG - Candidate European Junior Logistician je vydáván Českou logistickou asociací na základě studentem podané žádosti v Kontaktním centru v AIS („Žádost o vydání odborného certifikátu").

 

Podmínky získání

- absolvent bakalářské studijní specializace Logistika a Management kvality

- student musí být držitelem certifikátu Logistický Management II

- úhrada poplatku 50 EUR