Jazykové certifikáty

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY

Jaké zkoušky nabízíme?

Cambridge English B2 First

Cambridge English C1 Advanced

Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B2

 

Proč absolvovat zkoušky Cambridge English a zkoušky Goethe-Institutu?

  • celosvětově uznávané doklady o znalostech cizího jazyka
  • certifikáty mají neomezenou platnost
  • nahrazují profilovou část maturitní zkoušky
  • uznávají je zaměstnavatelé, vysoké školy i mezinárodní organizace
  • slouží jako doklad pro výjezd v rámci projektu ERASMUS+
  • pro studenty ŠAVŠ jsou uznatelné v rámci povinného studijního plánu pro AJ B2 (B2 First) a AJ C1 (C1 Advanced), NJ A2 (Goethe-Zertifikat A2), NJ B1 (Goethe-Zertifikat B1) a NJ B2 (Goethe-Zertifikat B2).

 

Proč absolvovat zkoušky Cambridge English na ŠKODA AUTO Vysoké škole?

Každému z vás garantujeme individuální přístup. Zkoušku vykonáte ve speciálních učebnách s omezeným počtem posluchačů a za výborných akustických podmínek, které vám usnadní poslech. Postarají se o vás naši vlastní examinátoři s dlouholetou praxí.

Nevíte, na jakou zkoušku se přihlásit? Otestujte si své jazykové znalosti:

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

Proč absolvovat zkoušky Goethe-Institutu? 

Zkoušky Goethe-Institutu jsou mezinárodně známé a uznávané zkoušky, které potvrzují jazykové znalosti němčiny jako cizího jazyka a němčiny jako druhého jazyka. Mají neomezenou platnost a jsou uznávány mnohými českými i zahraničními zaměstnavateli, firmami a vzdělávacími institucemi.

Zkoušky jsou po celém světě prováděny a hodnoceny jednotně. Od roku 2020 mají studenti i zájemci z řad veřejnosti možnost skládat tyto zkoušky přímo v prostorách ŠAVŠ v Mladé Boleslavi. Nabízíme zkoušky Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertifikat B1 a Goethe-Zertifikat B2.

 

Přípravné kurzy ke zkouškám Goethe-Institutu

Jednosemestrální přípravný kurz Goethe-Zertifikat A2

Zahájení výuky: 06. 10. 2020

Cena: 3 500 Kč

Den konání: úterý 15:00-16:30 hodin

Doba trvání: 15 týdnů

Místo výuky: ŠAVŠ, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Jednosemestrální přípravný kurz Goethe-Zertifikat B1

Zahájení výuky: 07. 10. 2020

Cena: 3 500 Kč

Den konání: středa 15:00-16:30 hodin 

Doba trvání: 15 týdnů

Místo výuky: ŠAVŠ, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Jednosemestrální přípravný kurz Goethe-Zertifikat B2

Zahájení výuky: 08. 10. 2020

Cena: 3 500 Kč

Den konání: čtvrtek 15:00-16:30 hodin

Doba trvání: 15 týdnů

Místo výuky: ŠAVŠ, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Intenzivní přípravný kurz Goethe-Zertifikat A2

Termín výuky: leden/únor 2021 - bude upřesněno dle termínu konání zkoušky

Cena: 2 800 Kč

Doba výuky: 15:00-18:15 hod

Trvání kurzu: 5 x 180 min

Místo výuky: ŠAVŠ, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Intenzivní přípravný kurz Goethe-Zertifikat B1

Termín výuky: leden/únor 2021 - bude upřesněno dle termínu konání zkoušky

Cena: 2 800 Kč

Doba výuky: 15:00-18:15 hod

Trvání kurzu: 5 x 180 min

Místo výuky: ŠAVŠ, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Intenzivní přípravný kurz Goethe-Zertifikat B2

Termín výuky: leden/únor 2021 - bude upřesněno dle termínu konání zkoušky

Cena: 2 800 Kč

Doba výuky: 15:00-18:15 hod

Trvání kurzu: 5 x 180 min

Místo výuky: ŠAVŠ, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Přihlášky k přípravným kurzům naleznete zde.

Přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám

Intenzivní kurz B2 First (FCE)

Cena: 2 800,-

Zahájení kurzu: od 02. 11. 2020

Intenzita: 5x pondělí od 15:00 hodin

Místo výuky: ŠAVŠ, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Intenzivní kurz C1 Advanced  (CAE)

Cena: 2 800,-

Zahájení kurzu: od 06. 11. 2020

Intenzita: 5x pátek od 15:00 hodin

Místo výuky: ŠAVŠ, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Přihlášky k přípravným kurzům naleznete zde.

Mezinárodní jazykové zkoušky

Zkouška Cambridge English First

B2 First (FCE) je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce. FCE dokazuje, že dokážete psát a komunikovat anglicky na takové úrovni, abyste mohli studovat anebo pracovat v anglicky mluvícím prostředí.

Zkouška Cambridge English Advanced

Úspěšné složení této zkoušky dokazuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny, úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Zkoušku uznává většina evropských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. C1 Advanced (CAE) certifikát je vhodný pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.

Goethe-Zertifikat A2

Tato zkouška dokládá základní jazykové znalosti a odpovídá úrovni A2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Zkouška se skládá ze 4 modulů: čtení, poslech, poslech, mluvení.

Goethe-Zertifikat B1

Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška se skládá ze 4 modulů: čtení, poslech, psaní a mluvení.

Goethe-Zertifikat B2

Tato zkouška dokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška se skládá ze 4 modulů: čtení, poslech, psaní a mluvení.

Termíny zkoušek

E-přihláška na Cambridgeské zkoušky dostupná ZDE.

Přihlášení na zkoušky Goethe-Institutu na emailu vladimira.soukupova@savs.cz.

Kontaktní osoby k jazykovým kurzům a zkouškám

Mgr. Pavlína Příbramská

Informace k přípravným kurzům a zkouškám Cambridge English

Mgr. Zuzana Mičková (Kopecká)

Kontakt pro přihlášky k Cambridgeským zkouškám: Lingua Centrum

Mgr. Vladimíra Soukupová

Informace a přihlášky ke kurzům a zkouškám Goethe-Institutu