Menu
všechny programy

Executive Weekend MBA

Titul

MBA

Forma studia

Kombinovaná (víkendová výuka)

Délka

18 - 24 měsíců

Jazyk

Anglický

Místo

Praha

Základní informace o studiu

MBA program Global Management in Automotive Industry je programem celoživotního vzdělávání specificky zaměřeným na potřeby a perspektivy kariérně zaměřených profesionálů automobilového průmyslu. Cílem programu je rozvoj znalostí a dovedností budoucích mezinárodně působících vedoucích pracovníků automobilového průmyslu. Program nabízí významný kariérní stimul studujícím s globálním zaměřením, otevřeným přístupem ke světu a vysokým stupněm zvídavosti.

Výukové přístupy

• Max. 17 studujících ve skupině,
• výuka založená na případových studiích, příkladech, interaktivních seminárních úkolech, cafeteriích, diskusích, projektech a simulacích
• Facilitovaný networking uvnitř a mezi studijními skupinami
• Mezinárodní studijní cesta (širší poznání odvětví) a víkendový outdoorový trénink leadershipu (rozvoj vlastního poznání)

Hlavní odlišnosti MBA programu ŠKODA Auto Vysoké školy

• Program vyvinut ve spolupráci s globálními hráči automobilového průmyslu
• Zahraniční studijní cesta po podnicích sloužící k širšímu poznání odvětví
• Víkendový outdoorový trénink sloužící k rozvoji vlastního potenciálu
• Intenzivní víkendové studium (se začátkem nejdříve v pátečních odpoledních hodinách)
• Různorodá skupina špičkových mezinárodních lektorů (v jiných MBA programech v České republice naše lektory nenajdete)

Data výukových setkání

18. 11. – 19. 11. 2022; 2. 12. – 3. 12. 2022; 16. 12. – 17. 12. 2022; 6. 1. – 7. 1. 2023; 20. 1. – 21. 1. 2023; 3. 2. – 4. 2. 2023; 17. 2. 2023; 3. 3. – 4. 3. 2023; 24. 3. – 25. 3. 2023; 14. 4. – 15. 4. 2023; 21. 4. – 22. 4. 2023; 5. 5. – 7. 5. 2023 – Outdoor Leadership Training; 19. 5. – 20. 5. 2023; 2. 6. – 3. 6. 2023; 16. 6. – 17. 6. 2023; 7. 7. – 8. 7. 2023; 11. 8. - 12. 8. 2023; 3. 9. - 7. 9. 2023 – International Study Trip; 22. 9. - 23. 9. 2023; 6. 10. – 7. 10. 2023

Studijní moduly 

Automotive Business Simulation Economic Analysis International Study Experience
B2B Marketing Human Resource Management Operations Management
Career Management Industry 4.0* Outdoor Leadership Training
Corporate Accounting Innovation Management Project Management
Corporate Finance International Finance Research Methods - Thesis Preparation
Corporate Governance/Managerial Ethics International Business Operations Strategic Marketing Management

*Studijní moduly mohou být obsahově změněny na základě hospodářské aktuálnosti.

Školné a poplatky

Poplatek Částka Splatnost
Poplatek za přijímací řízení 3 000 Kč Splatný před přijímacím pohovorem
Školné za celý program 338 000 Kč* Splatné před začátkem prvního výukového modulu

* Školné zahrnuje zápis do kurzů do objemu 120 kreditů v období 24 měsíců. Všechny předepsané výukové moduly a kurzy, studijní materiály, cestovné a ubytování v průběhu mezinárodní studijní cesty i ubytování a stravování při víkendovém tréninku leadershipu.

Přijímací řízení

Zájemci o přijetí do MBA programu vyplní a zašlou svou přihlášku na e-mail mba@savs.cz.

Rozhodnutí o přijetí do MBA programu je v kompetenci rektora na základě posouzení naplnění následujících minimálních kritérií:

1. Předchozí studium na vysoké škole – dosažený alespoň bakalářský stupeň vzdělání

2. Profesní zájem a předchozí pracovní zkušenosti – tříletá profesní zkušenost z manažerské pozice, motivační dopis, reference, doporučení nadřízených ke studiu.

3. Znalost anglického jazyka – mezinárodní certifikát osvědčující jazykové znalosti anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (např. FCE; IELTS 6.0; BULATS 60; BEC Vantage; TOEIC 750; TOEFL iBt 87; PTE General Level 3).

4. Motivace ke studiu – přijímací pohovor (osobní nebo uskutečňovaný přes VOIP či telefon)

Důležité termíny

Příjem přihlášek do dalšího běhu programu (ročník 2024) : do 15. 9. 2022

Předpokládaný termín zahájení dalšího běhu programu : listopad 2022 

Vzhledem k přetrvávajícím pandemickým nejistotám nejsme toho času vůbec schopni odhadnout, zda nebo kdy se navrátí do nabídky víkendová exekutivní forma studijního programu. Zahraniční studijní cestu ani víkendový outdoor leadership trénink, které jsou, povinnou součástí tohoto programu, nelze při současné situaci ani plánovat, natož potom s rozumnou mírou jistoty realizovat. Zároveň se mění preference uchazečů o MBA vzdělávání z pohledu jeho formy, což může nadále snižovat pravděpodobnost návratu ke stejnému formátu exekutivního víkendového studijního programu.

Výukové prostory

Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1, Česká republika  

Kontakty

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

ředitel MBA programu

Ing. Zdenka Makaloušová

Studijní referentka pobočka Praha

Naši lektoři

pavel_strach.jpg

doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

ředitel MBA programu

Odborné zaměření: Mezinárodní management a mezinárodní marketing

„Mým cílem je tvořit MBA program, na kterém záleží a který přináší uspokojení studujícím a průmyslu.“

Singer Gunther.jpg

Prof. Dr. Günther Singer

MBA professor

Odborné zaměření: Career Management, Corporate Governance

„Talking with customers, leading direct reports or convincing your own boss, it always takes Your personality to communicate – a skill you learn within the MBA Program at ŠKODA AUTO University.“ 

Partneři a akreditace MBA programu