Bakalářský program v anglickém jazyce

Studium v bakalářském programu se zahajuje zpravidla jednou ročně.

Elektronické přihlášky do studia od letního semestru akademického roku 2020/2021 (počátek studia únor 2021), lze podávat od 21. 9. 2020 do 31. 1. 2021. Termín zápisů je určen na 08. 02. 2021 v Mladé Boleslavi.

Elektronické přihlášky do studia od zimního semestru akademického roku 2021/2022, který začíná v září 2021, budou spuštěny od 28.11.2020.

Termíny přijímacího řízení

Důležité upozornění: Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede jinak). E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou odmítnuty.

Jak postupovat při podání přihlášky

1. Vyplňte elektronickou přihlášku a zkompletujte všechny její sekce.

2. Na emailovou adresu školy (viz. níže) zašlete:

  • kopii maturitního vysvědčení včetně přílohy spolu s úředním překladem obou dokumentů do českého nebo anglického jazyka. Úředně vidimované kopie uvedených dokumentů včetně úředního překladu zašlete na adresu uvedenou níže. Pokud v termínu podání přihlášky maturitní vysvědčení ještě nemáte k dispozici, doručte jej na zahraniční oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy co nejdříve po jeho obdržení.
  • kopii mezinárodního certifikátu prokazující znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 dle CEFR (např. FCE; IELTS 6.0; BULATS 60; BEC Vantage; TOEIC 750; TOEFL iBt 87; PTE General Level 3)
  • kopie OP/cestovního dokladu
  • telefonní číslo a časové možnosti pro případné telefonní interview

3. Uhraďte administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 200 EUR (číslo účtu a variabilní symbol získáte v průběhu vyplňování e-přihlášky). Potvrzení o zaplacení není třeba zasílat, platba je obvykle zpracována automaticky do 1 týdne od data zaplacení. V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. E-přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí včetně ověření zaplacení administrativního poplatku. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz

4. Každý student, který získal středoškolské vzdělání v zahraničí a zamýšlí pokračovat ve studiu v České republice (včetně na ŠKODA AUTO Vysoké škole), musí podstoupit tzv. proces "Uznání zahraničního vzdělání"(nostrifikaci). Podrobné informace naleznete v dokumentu Doplňující informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí

5. Uchazeči o studium si v průběhu přijímacího řízení mohou objednat doplňkové služby, jako jsou: rezervace ubytování a vystavení potvrzení o ubytování, odeslání dokumentů o přijetí ke studiu prostřednictvím expresní mezinárodní kurýrní služby či asistence při uznávání předchozího vzdělání (tzv. nostrifikaci).

6. Uchazeči o studium, kteří se hlásí přes agentury, musí zaplatit administrativní poplatek a školné přímo na bankovní účet ŠKODA AUTO Vysoké školy. Agentury nejsou oprávněny vybírat tyto poplatky.

KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ:

Ing. Denisa Římalová, M.A.
Email: denisa.rimalova@savs.cz
Tel.: +420 730 803 147

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - Zahraniční oddělení
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika