online veletrh

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla spolupořadatelem prvního ročníku ONLINE VELETRHU VZDĚLÁVÁNÍ AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ MBA, který pořádala společně s Českou asociací MBA škol (CAMBAS), mezi jejíž členy se řadí veřejné a soukromé vysoké školy a soukromé instituce nabízející programy MBA.  První on - line veletrh akreditovaných programů se uskutečnil 18. 03. 2021.  

Celkem 11 programů MBA se zájemcům o studium představilo formou video prezentací. Mezi držiteli akreditace a členy CAMBAS je NEWTON University, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, ŠKODA AUTO Vysoká škola, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola finanční a správní, University of New York in Prague, Prague International Business School a VŠB - Technická univerzita Ostrava. Podrobné informace o jednotlivých vzdělávacích institucích a záznam z on - line veletrhu naleznete níže na této webové stránce. 

CAMBAS - ONLINE VELETRH MBA - ZÁZNAM VYSÍLÁNÍ