Navazující magisterské studium

Studium poskytuje vysoký standard teoretických znalostí, který je vhodně kombinován s praktickou zkušeností. Převažující seminární práce v malých skupinách poskytují předpoklady k intenzivnímu rozvoji individuálních řídících a týmových sociálních kompetencí. Globální charakter získaných znalostí a kompetencí je vynikající přípravou pro uplatnění v prostředí mezinárodních společností.

Praxe

Studenti navazující magisterské specializace si mohou v rámci bloku povinně volitelných předmětů zvolit tříměsíční pracovní stáž. Pracovní stáž je určena zejména studentům přicházejícím z jiných vysokých škol, kteří neabsolvovali praxi v rámci bakalářského studia na své škole. Naším cílem je, aby všichni studenti před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na trhu práce.

Více o praxi při studiu se můžete dozvědět ZDE.

Kombinované studium

Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům pracujícím na plný pracovní úvazek. Je organizována způsobem, který studentům umožňuje současně zvládnout pracovní i studijní povinnosti. Těžiště studia spočívá v samostatné práci studentů s využitím distančních opor poskytovaných školou, předepsané literatury a dalších informačních zdrojů. Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky ve velké míře také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií.

Výuka je realizována formou soustředěných výukových bloků, které probíhají v pátek od 15 do 19 hodin a návazně v sobotu od 8 do 16 hodin. V průběhu jednoho semestru je zařazeno vždy 5 až 7 těchto výukových bloků.