Mezinárodní podnikání a právo


ZÍSKANÝ TITUL – Ing.

FORMA STUDIA – Prezenční i kombinovaná

DÉLKA STUDIA – 2 roky (4 semestry)

JAZYK STUDIA – Český nebo anglický

PRAXE – volitelná tříměsíční praxe

MÍSTO STUDIA – Mladá Boleslav nebo Praha

STUDIJNÍ PLÁN - Prezenční a kombinované

 

Místo výuky, jazyk i formu studia pro aktuální období naleznete v Pokynu rektora k organizaci přijímacího řízení.

Základní informace o studiu

Magisterská specializace Mezinárodní podnikání a právo je postavena na univerzálním základě podnikohospodářského vzdělání, uplatnitelného nejen v lokálních podmínkách, ale zejména v mezinárodním prostředí. Součástí širokého záběru vzdělání podnikového ekonoma jsou jak znalosti středně pokročilé ekonomie, mezinárodních účetních standardů, finančního řízení korporace včetně aspektu mezinárodního zdanění, globálních logistických řetězců, tak osvojení vyjednávacích a komunikačních dovedností a středně pokročilé úrovně dvou světových jazyků.
Výhodou dané specializace je její unikátní specializační část, ve které absolvent získá širší přehled o zákonitostech a principech soukromého i veřejného práva a specializované znalosti vybraných oblastí hospodářského práva – zejména v oblasti podnikatelských vztahů, mezinárodního práva obchodního a práva EU se zaměřením na podnikání a ochranu hospodářské soutěže. Specializace s takovým zaměřením je na trhu vzdělávání jedinečná a z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní.

V rámci bloku povinně volitelných předmětů si studenti mohou zvolit tříměsíční pracovní stáž. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.
Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než třiceti partnerských univerzit školy nebo v některém z podniků koncernu Volkswagen. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé programy mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako jsou Čína, Indie, Jižní Korea či USA.
Specializace je určena pro tvořivé lidi, kteří rádi pracují v mezinárodním prostředí a jsou připraveni kombinovat poznatky ekonomie a práva.
Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent specializace Mezinárodní podnikání a právo je připraven pro práci v obchodních a marketingových odděleních firem pohybujících se na mezinárodních trzích. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru obchodních styků je vybaven i potřebnými jazykovými znalostmi a znalostmi interkulturního managementu. Pro výkon manažerských funkcí se mu dostává nejen potřebných znalostí z oblasti obecného managementu, ale i z hlediska mezinárodních právních konsekvencí obchodních vztahů včetně různých možností řešení obchodních sporů. Organickou součástí vybavenosti absolventa jsou i znalosti mezinárodních účetních standardů, mezinárodního zdanění a poznatky z finančního řízení firmy.

Uplatnění absolventů

Absolventi specializace mají dobré předpoklady pro uplatnění v celém spektru činností, včetně manažerských pozic v obchodních a marketingových útvarech nefinančních podniků, útvarů specializovaných na zásobování a mezinárodní financování. Mají také předpoklady uspět i jako specialisté u vybraných institucí státní správy, jako jsou ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo další ministerstva, kde částí agendy jsou vztahy vůči zemím a podnikům EU.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:
specialista/manažer vztahů s investory; specialista/manažer organizace; specialista/koordinátor právních záležitostí; specialista/koordinátor compliance; specialista politik EU; projektový manažer či specialista pro získávání dotací z EU a další.