Pohledem studentů

Rozhovor se studentem oboru Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality Ondřejem Kopčanem

8/29/2017

Poslední z našich bakalářských oborů, obor Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality vám představí student Ondřej Kopčan, který aktuálně absolvuje svou povinnou praxi ve Velké Británii v Bentley Motors Ltd. Více vám poví o tom, proč si zvolil právě tento obor, a třeba i to, který předmět ho prozatím bavil nejvíce. ​


Pro studium na ŠKODA AUTO Vysoké škole jste si zvolil obor Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality. Co Vás přesvědčilo pro výběr tohoto oboru?

Celkově mě při výběru dalšího pokračování mých středoškolských studií velmi zaujal studijní plán na ŠKODA AUTO Vysoké škole. Líbila se mi kombinace ekonomických předmětů spolu s těmi technickými a celkově koncept, jakým škola přistupuje k výuce a k jednotlivým studentům. Už od dětství mě to táhlo k technice, zejména k té automobilové, ale později jsem se zároveň začal zajímat o fungování společností na trhu a o ekonomiku jako celek. A proto jsem zvolil ŠKODA AUTO Vysokou školu pro své další studijní pokračování.
Když jsem se poté seznamoval s jednotlivými obory, byla to pro mě jasná volba. Řízení provozu, logistiky a kvality je mnohdy klíčový aspekt, který rozhoduje o tom, zda bude firma úspěšná na trhu, ať už na domácím nebo globálním. Firma může mít zajímavý potenciál, zakladatel vynikající podnikatelský nápad, dostatek zdrojů apod. - ovšem pokud nebude firma schopna kvalitně a efektivně vykonávat logistickou činnost, nebude plnit normy kvality a nebude usilovat o neustálé zlepšování, nebude schopna přeměnit své vstupní zdroje na konkurenceschopné produkty, tak zkrátka nemůže být úspěšná. A i proto jsem si vybral právě tento obor. Je velmi specificky zaměřen, ale na druhou stranu zachycuje problematiku obrovských rozměrů.
Dle mého názoru bude tento obor lákavý především pro zástupce mužského pohlaví, protože my chlapi k tomu máme prostě blíže. Ale abych byl férový, úspěšně se mnou studuje i několik šikovných dívek.


Který z dosud odstudovaných předmětů Vás zaujal nejvíce?

Jsem momentálně v 5.semestru, takže mám už značnou část studia za sebou. Prošel jsem si předměty, které jsou nutné pro uvedení do problematiky a třeba nejsou až tak zábavné pro některé studenty. Ale je skvělé, že na tyto předměty v dalších semestrech navazují již předměty oborové, které tyto dříve nabyté znalosti dále rozvíjejí. Z dosavadních předmětů mě nejvíce zaujal Operační výzkum a Projektový management. První jmenovaný popisuje velmi zajímavou problematiku optimalizace procesů, která se dále rozebírá na navazujícím povinně volitelném předmětu Praktikum z operačního výzkumu. Je zaměřen velmi prakticky a opravdu vás donutí přemýšlet.
Projektové řízení v dnešní době představuje nejefektivnější způsob dosažení požadovaných cílů či změn a pro firmy je kritické, aby projektoví manažeři měli ty správné znalosti a zkušenosti. A přesně to je hlavním cílem předmětu. Má velmi zajímavou formu výuky, kdy je ve skupinách zpracováván vlastní projekt s veškerými souvisejícími činnostmi.


V současné době již vykonáváte povinnou praxi. Kde přesně jste na praxi a co je náplní Vaší práce?

Aktuálně sedím v kavárně na Victoria Square v anglickém městečku Crewe, kde sídlí společnost Bentley Motors Limited. Za pár dní to bude už druhý měsíc, kdy poznávám krásy Velké Británie, pohostinnost a neuvěřitelnou ochotu Angličanů a samozřejmě také všechny nástrahy pracovního života. Moje praxe se odehrává na oddělení nákupu, konkrétně je to část nazvaná General Purchase. Pracuji v týmu 12 fantastických lidí a naším hlavním úkolem je správně navrhnout a co nejlépe připravit a vyjednat všechny objednávky, které nepřímo souvisejí s výrobou. Aktuálně finišujeme několik projektů ohledně autosalonu ve Frankfurtu, který začíná 16.září. A mohu vám říct, že se zde budou dít veliké věci z pohledu Bentley!


Před nástupem do Bentley jste vykonával i několik nepovinných praxí. Kde? A co přesně jste měl na starosti?

Máte pravdu, že těchto nepovinných praxí bylo hned několik. Řídil jsem se myšlenkou, že je lepší zkusit co nejvíce a být si jistý v tom, co by mě mohlo bavit do budoucna. Je super, že ŠKODA AUTO nabízí těchto praxí opravdu hodně.
Nepovinnou praxi jsem vykonával třeba přímo ve společnosti ŠKODA AUTO na oddělení Operativní logistiky. Zde můj hlavní úkol spočíval v administrativních záležitostech pro fungování oddělení, ale mimo to jsem se také dostal na několik zajímavých meetingů. Dále zmíním i nepovinnou praxi přímo u nás na Škoda Auto Vysoké škole. Zde jsem pracoval jako praktikant na oddělení Marketingu a PR. Mým hlavním úkolem bylo podporovat marketingový tým v jeho různorodých činnostech. Podílel jsem se na přípravě a realizaci téměř všech akcí, které byly spojeny s naší univerzitou. Dále se jednalo především o propagaci školy nebo doplňkové akce, které jsme pořádali spolu s městem Mladá Boleslav nebo přímo se společností ŠKODA AUTO.  


Doporučil byste svým budoucím spolužákům výběr oboru Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality?

Jestli vás alespoň lehce zaujalo cokoliv, co bylo zmíněno výše, věřím, že si obor zamilujete stejně jako já! Pokud se do budoucna vidíte jako ekonomicko – technický pracovník v automobilovém průmyslu, připraví vás tento obor nejlépe. Dozvíte se, jak vlastně funguje trh a jak ho ovlivňují tržní mechanismy, co vše je spojené s vedením společnosti nebo způsoby, jak se vypořádat s finančními problémy podniku. Následně se přidají úzce zaměřené předměty, z kterých si odnesete nejen důležitost optimalizace výroby a logistiky, ale i způsoby a nástroje k tvorbě projektů, principy managementu kvality a v neposlední řadě se naučíte simulovat logistické procesy pomocí profesionálních počítačových programů.
Zkrátka, pokud se zajímáte o techniku a zároveň o ekonomii, myslím, že je tento obor přesně pro vás!