Pohledem studentů

ŠKODA AUTO Vysoká škola měla svého zástupce na konferenci EU Trade

12/4/2018

​Ve dnech 26. – 28. listopadu 2018 se v Bruselu konala evropská konference s názvem „EU Trade Policy – What it is, why it matters?", jejímž hlavním cílem bylo přiblížit převážně mladým lidem problematiku mezinárodního obchodu a také výzev a možných hrozeb, kterým v dnešním turbulentním prostředí čelí či v nejbližší budoucnosti čelit bude.

ŠKODA AUTO Vysokou školu zastupoval student Bc. Václav Volf. „V první řadě bych chtěl mnohokrát poděkovat ŠAVŠ za nominaci a možnost účastnit se takto významné události. Konferenci jsem si opravdu užil a myslím, že pro mě byla skutečně přínosná a rozšířila mé povědomí nejen o zahraničním obchodě jako takovém, ale rovněž i o roli Evropské unie a jejím významu v současné době," hodnotí po svém návratu a dodává: „rovněž jsem mohl poznat mnoho zajímavých vrstevníků s podobným zájmem, což bylo skvělé." V následujících řádcích pro vás shrnul hlavní body konference.

Semináře, který hostila sama Evropská komise prostřednictvím své obchodní sekce DG Trade, se účastnilo na osm desítek zástupců z řad studentů, doktorandů, neziskových organizací a rovněž i státních subjektů. Většina účastníků byla ve věku do 35 let. Ti mohli během třídenní série workshopů a přednášek debatovat a prezentovat své názory představitelům nejrůznějších národních institucí, zástupcům WTO (Světové obchodní organizace) a v neposlední řadě i reprezentantům evropských organizací v čele s evropskou komisařkou pro obchod, švédskou političkou Cecilií Malmström.

Diskutovaná témata by se dala shrnout do tří hlavních oblastí – mezinárodní obchod, udržitelnost současného stavu ekonomiky a přicházející průmyslové inovace. Velká pozornost byla věnována problematice multilaterálních obchodních smluv a jejich možným ohrožením, převážně současnou politikou USA a Číny, respektive jejich vyhrocenými diplomatickými vztahy a také možným rizikům, která hrozí evropským producentům ze strany čínských výrobců a jejich dumpingových cen. Dále došlo i na otázku dopadu mezinárodního obchodu na životní prostředí – vliv nadnárodních korporací na odlesňování planety a stále se zvyšující emise skleníkových plynů pocházejících z dopravy. Třetím významným tématem pak byla čtvrtá průmyslová revoluce (Industry 4.0) a s ní související změny a dopady, které s sebou přinesou moderní trendy jako umělá inteligence, 3D tisk, virtuální realita či automatizace výrobních provozů a s ní související zvýšení flexibility výuky na školách. Debatovalo se rovněž o roli mladých lidí v politice a jejich aktivnějším zapojení do formování politik mezinárodního obchodu.

Věděli jste, že...:

  • až 36 milionů pracovních míst v rámci celé EU je přímo či nepřímo spojeno s jejím exportem?
  • v České republice pak závisí 973 tisíc pracovních míst (18% všech pozic) právě na obchodu/exportu do zemí mimo EU?
  • globalizace a nadnárodní propojení je tak silné, že i obyčejný tenisový míček (respektive materiál na jeho produkci) během výrobního procesu procestuje až 11 různých zemí?

Bc. Václav Volf