Řízení lidských zdrojů


ZÍSKANÝ TITUL – Bc.

FORMA STUDIA – Prezenční i kombinovaná

DÉLKA STUDIA – 3,5 roku (7 semestrů)

JAZYK STUDIA – Český nebo anglický

PRAXE – povinná v 5. semestru studia

MÍSTO STUDIA – Mladá Boleslav a Praha

STUDIJNÍ PLÁN - Prezenční a kombinované

 

 

Místo výuky, jazyk i formu studia pro aktuální období naleznete v Pokynu rektora k organizaci přijímacího řízení.

Základní informace o studiu

Specializace Řízení lidských zdrojů je ucelená profesní bakalářská specializace, která je zaměřená na přípravu odborníků schopných v organizacích systematicky zajišťovat efektivní využívání lidské pracovní síly a potenciálu.
Profilující výuka je orientována na oblast aktivní práce a spolupráce s lidmi v organizacích, na plánování a řízení klíčových personálních procesů a činností v podnicích. Vyučovací proces je založen na využívání moderních interaktivních metod a přístupů (simulace, demonstrace, případové studie či výuka odborníků z praxe) a na propojování teorie s praxí. Specializace je koncepčně zaměřena zejména na podmínky v mezinárodních a velkých firmách, její poznatky jsou však využitelné v každé organizaci aspirující na dlouhodobý úspěch v současném tržním prostředí.
Vzhledem k povaze specializace je ve srovnání s ostatními nabízenými bakalářskými specializacemi méně náročná na kvantitativní metody (matematika, statistika) a důraz je kladen především na znalosti z oblasti řízení lidských zdrojů, andragogiky, psychologie osobnosti, práce a organizace a v neposlední řadě také z oblasti pracovního práva a právně-finančního uspořádání vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Do pátého semestru studia je k zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost ŠKODA AUTO, jiné partnerské společnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus+.
Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než třiceti partnerských univerzit školy. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako Čína, Indie, Jižní Korea či USA.
Absolventi specializace si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit v rámci navazující magisterské specializace Mezinárodní podnikání a právo. Vzhledem k rozšířenému a komplexnímu společnému základu všech bakalářských specializací je student připraven ke studiu také ostatních magisterských specializací, které škola nabízí.
Specializace je určená studentům se zájmem o komunikaci a práci s lidmi.
Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent specializace Řízení lidských zdrojů je vybaven komplexem vzájemně propojených, a detailních znalostí z oblasti řízení lidských zdrojů, andragogiky, psychologie osobnosti, práce a organizace a v neposlední řadě také z oblasti pracovního práva a právně-finančního uspořádání vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Vzhledem ke studiu povinných předmětů společného základu má absolvent rovněž ekonomické a právní povědomí, ovládá základy marketingu, je vybaven počítačovými, statistickými a jazykovými kompetencemi.
Je vybaven vhodnou kombinací technických a ekonomických znalostí a je schopen jejich praktického uplatnění, což ho odlišuje od absolventů jiných vysokých škol s podobným zaměřením.

Uplatnění absolventů

Absolventi specializace se mohou uplatnit zejména na pozicích specialistů a vedoucích pracovníků v personálních odděleních různých, nadnárodních i národních společností a firem. Rovněž mohou vykonávat pozice odborníků v organizacích a agenturách poskytujících poradenské služby v oblasti řízení lidských zdrojů.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:
referent personalistiky specialista; specialista náboru a výběru zaměstnanců; specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců; personální manažer – business partner; vedoucí úseku analýzy efektivity vzdělávání a další.