Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Projekty financované poskytovateli v rámci státního rozpočtu ČR

Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Identifikace projektu: TAČR ÉTA (TL01000147)
Řešitel: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2018 - 2021): 5 305 621 Kč
www.tacr.cz