Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Projekty smluvního výzkumu

Koncepce automatického rozvozu GLT na montážní hale M1

Zadavatel: ŠKODA AUTO a.s.
Vedoucí projektu: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Řešitelský tým: Katedra logistiky a automobilové techniky
Doba řešení: 2019

Analýza veřejného mínění o vybraných prvcích kvality života v regionech Rychnovsko a Mladoboleslavsko

Zadavatel: ŠKODA AUTO a.s.
Vedoucí projektu: doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. 
Řešitelský tým:
Katedra marketingu a managementu
Katedra informatiky a kvantitativních metod
Doba řešení: 2019-2021