Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Projekty aktuálně řešené v rámci Studentské grantové soutěže

Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů

Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 3, 3
Doba řešení: 2018-2019
Rozpočet projektu: 445 675Kč

Faktory ovlivňující motivaci zaměstnanců cizinců k integraci v České republice

Vedoucí projektu: Mgr. Eva Švejdarová, Ph.D., M.A.
Počet řešitelů (akademici/studující): 1, 3
Doba řešení: 2019-2020
Rozpočet projektu: 249 773 Kč

Více informací o Studentské grantové soutěži najdete zde