Menu

Výroční zasedání projektu JEUL ve Vietnamu

Projekt Joint Enterprise University Learning pokračuje i v roce 2019.

Projekt Joint Enterprise University Learning (JEUL) pokračuje i v roce 2019. První setkání proběhlo v lednu na Banking university Ho Chi Minh City ve Vietnamu. Za ŠKODA AUTO Vysokou školu se tentokrát zúčastnil rektor Pavel Mertlík, Petr Šulc a Jan Lachman. Kromě samotného dvoudenního zasedání měli naši zástupci na programu dva semináře, které na zasedání navázaly.

Během hlavního zasedání diskutovali zástupci partnerských institucí především organizační, technické a finanční aspekty celého projektu. Následoval seminář o výsledcích šetření u čínských a vietnamských firem ohledně spolupráce s vysokými školami. Zpracovatelské firmy na vzorku 200 firem ve Vietnamu a stejném počtu v Číně vyvodily z odevzdaných dotazníků zajímavé závěry.

Nyní se k závěrům šetření vyjádří také evropští partneři. „Naším úkolem je v současné chvíli poskytnout asijským univerzitám zpětnou vazbu a zaměřit se na zpracování dat i z druhé strany. Spolupracujeme proto na poměrně rozsáhlém průzkumu, který se zaměří na samotné studenty asijských vysokých škol. Těch se budeme ptát na jejich praxi v podnicích," vysvětluje stávající úkoly Dr. Jan Lachman.

V dalším z navazujících seminářů se diskutovalo také téma Virtual Learning Environment, které je jedním z témat projektu JEUL. Zástupci z UEH, BUH a NUAA prezentovali zkušenosti s využíváním platformy Moodle. Následovala diskuse, ve které především zástupci University of Vilnius poskytli další tipy k využití tohoto virtuálního výukového prostředí.

Projekt JEUL je zaměřený na předávání zkušeností v oblasti spolupráce VŠ s praxí. „Pro naši školu je přínosný mimo jiné tím, že nás vede k reflexi našich postupů v této oblasti," vysvětluje rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík. Ten využil návštěvu Vietnamu také k rozšíření mezinárodní spolupráce a podepsal s viceprezidentem University of Economics HCMC (UEH) Memorandum o porozumění.

Základní informace o projektu JEUL najdete v našem článku z března 2018.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

vietnam.1..e24dea1aeda663de24f4a4e70fe289a6.fill-560x270.JPG
vietnam.2.1599149bd927bc88099e4f4e0dee0706.fill-560x270.jpg