Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Double Degree program

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Vybraní studenti prezenční formy bakalářského studia oboru Podniková ekonomika a management obchodu, kteří splní požadavky pro získání příslušného akademického titulu ve své domovské instituci a absolvují jeden výměnný semestr v partnerské instituci, získají akademický titul bakalář na obou partnerských školách.

Double-Degree program ve spolupráci s University of Applied Sciences Upper Austria Steyr

Do společného Double-Degree programu budou zařazováni vybraní studenti níže uvedených akreditovaných bakalářských studijních specializací:

 

• Management obchodu na ŠKODA AUTO Vysoké škole;

• Global Sales and Management na University of Applied Sciences Upper Austria.

 

Bližší informace o bakalářském studijním programu studijního oboru Global Sales and Management na University of Applied Sciences Upper Austria.

 

 

Double-Degree program ve spolupráci se Seinäjoki University of Applied Sciences Finsko

Do společného Double-Degree programu budou zařazování vybraní studenti níže uvedených akreditovaných bakalářských studijních oborů:

 

• Management obchodu na ŠKODA AUTO Vysoké škole;

• Bachelor´s Degree Programme in International Business na Seinäjoki University of Applied Sciences.

 

Bližší informace o bakalářském studijním proramu studijního oboru Degree Programme in International Business na Seinäjoki University of Applied Sciences.

 

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Vybraní studenti prezenční formy magisterského studia specializace Mezinárodní marketing, kteří splní požadavky pro získání příslušného akademického titulu ve své domovské instituci a absolvují jeden výměnný semestr v partnerské instituci, získají akademický titul inženýr na obou partnerských školách.

Double-Degree program s University of Applied Sciences Upper Austria Steyr

Do společného Double-Degree programu budou zařazováni vybraní studenti již uskutečňovaných akreditovaných magisterských studijních oborů:


• Mezinárodní marketing na ŠKODA AUTO Vysoké škole;

• Global Sales and Management na University of Applied Sciences Upper Austria.


Bližší informace o magisterském studijním programu studijního oboru Global Sales and Management na University of Applied Sciences Upper Austria.


Informace o organizačním zajištění výměnného pobytu zájemcům podá Zahraniční oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy international@is.savs.cz.