Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Projektový seminář „Europa im Wandel“

V rámci studia německého jazyka na ŠAVŠ se vybraní studenti mohou zúčastnit týdenních projektových seminářů „ Europa im Wandel “, které probíhají ve spolupráci s partnerskou školou Fachhochschule Münster. Semináře probíhají vždy v listopadu (Münster) a v dubnu (Mladá Boleslav).

Seminář je rozdělen vždy do několika tematických částí - ekonomická, obecně vzdělávací a doprovodná (kultura, sport). Úvodní navození problematiky v ekonomické a vzdělávací části je vždy zprostředkováno nejen setkáním s odborníkem v dané oblasti, ale i předem připravenými prezentacemi samotných studentů.

Při následném řešení zadaného úkolu nebo projektu je kladen důraz především na aktivní komunikaci mezi skupinami českých a německých studentů. Pro studenty ŠAVŠ je to jednak efektivní forma prohlubování komunikativních, interkulturních i odborných kompetencí a jejich uplatnění v praxi, tak i nenahraditelná forma pro vzájemné poznání a pochopení cizích kultur.