Studenské mobility

Chceš vyjet?

Rozhoduješ se, jestli vyjet do zahraničí nebo ne?

Máme tu pro tebe 6x proč ANO!!

Interkulturní zkušenost

Poznáš nejen místní kulturu a zvyky, ale taky se můžeš dozvědět i spoustu nového sám o sobě.

Konkurenční výhoda

Zkušenost ze zahraničního studia nebo pracovní stáže jistě ocení tvůj budoucí zaměstnavatel.

Jazyková znalost

Zdokonalíš se v angličtině nebo němčině a možná se naučíš další cizí jazyk!

Osobní rozvoj

Získáš potřebnou sebedůvěru a rozhodnost, zjistíš, co ti jde, ujasníš si, čemu se chceš v budoucnu věnovat.

Dobrodružství

Užiješ si spoustu zábavy a osamostatníš se.

Kontakty

Poznáš spoustu nových a zajímavých lidí a přátel.

Jak se přihlásit!

Zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+

Podmínky přijetí:
1) Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být nejméně ve 3. semestru bakalářského studijního programu
2) Délka mobility 3 - 12 měsíců

Zahraniční pracovní stáž v rámci programu Erasmus+

Podmínky přijetí:
1) Student vyjíždějící na pracovní stáž může vyjet v jakémkoliv ročníku studia
2) Délka mobility 2 - 12 měsíců

Splňuješ požadavky? Neváhej a přihlas se!

Pro přihlášení pošli přihlášku přes kontaktní centrum v AIS

Vyjíždím!

Aby Tvé zahraniční dobrodružství mohlo začít, postupuj podle následujícího:

1. Nominace

Na základě přihlášek v Kontaktním centru v AIS budou studenti nominováni na zahraniční vysokou školu dle jimi stanovených priorit.

Termíny pro zaslání nominací u jednotlivých škol se liší. Nominace většinou probíhají 3 až 5 měsíců v předstihu.

2. Závazná přihláška

Po nominaci je student kontaktován přijímající institucí a vyzván k tomu, aby vyplnil přihlašovací formulář a zaslal požadované dokumenty, kterými jsou zpravidla kopie občanského průkazu, výpis studijních výsledků (Transcript of Records), doklad o jazykové znalosti, atd.

3. Online Language Support

Na univerzitní e-mail obdržíte výzvu k vyplnění online jazykového testu.

Zjistit více

4. Learning Agreement

ŠKODA AUTO Vysoká škola upřednostňuje vyplnění a správu Learning Agreementu pro zahraniční studijní pobyty v online aplikaci Erasmus+ Dashboard. Návod na použití této aplikace naleznete zde.

Zjistit více

5. Pojištění

Studenti si musí sjednat cestovní pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí. Na zahraniční oddělení je třeba doložit informaci o sjednání pojištění včetně jeho podmínek.

6. Bankovní údaje

Pro výplatu finančního stipendia pro zahraniční mobilitu je třeba zaslat na Zahraniční oddělení číslo bankovního účtu, na který má být platba zaslána.

Upozorňujeme, že stipendium je vypláceno v EUR.

7. Účastnická smlouva

Účastnickou smlouvu může student podepsat po splnění následujících kroků:

1) Learning Agreement podepsaný všemi stranami
2) Vyplněný jazykový test (OLS)
3) Zaslaná kopie pojištění na Zahraniční oddělení
4) Bankovní údaje byly zaslány na Zahraniční oddělení