Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Vyjeď za studiem

Podmínky pro zapojení do programu

• Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole.
• Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
• Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém roce studia.
• Student může být občan jakékoli země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

Jak postupovat?

Krok č. 1 - Kontrola splnění podmínek pro studijní pobyt
Zkontrolujte, zda splňujete kvalifikační podmínky programu Erasmus pro studijní pobyt.

 

Krok č. 2 – Výběr partnerské univerzity
Vyberete partnerskou univerzitu, na které plánujete studijní pobyt.

 

Krok č. 3 – Podání přihlášky k zahraničnímu studiu
Vyplňte formulář v Kontaktním centru v AIS a pošlete ji do 31. prosince 2019.
Přihlášky se podávají na celý následující akademický rok (tedy zimní i letní semestr).
Ověřte si výše stipendií pro Vámi zvolené cílové země.

 

Krok č. 4 - Výběrové řízení
Pro výběrové řízení se sejde komise složená ze zástupců prorektora pro zahraniční záležitosti, prorektora pro studijní záležitosti, dále zahraničního oddělení a Katedry jazyků a interkulturních kompetencí.

 

Kritéria výběru:
• Splnění kvalifikačních podmínek pro studium v zahraničí Jazykové schopnosti - anglický/německý jazyk B1+, další cizí jazyk velkou výhodou
• Studijní prospěch
• Platební morálka
• Aktivita při zapojení do programu pro zahraniční studenty na ŠAVŠ
• Zapojení do školních volnočasových aktivit
• Další kompetence, znalosti a dovednosti; mimořádná činnost/reprezentace ŠAVŠ
• Vlastní motivace

 

Výsledky výběrového řízení jsou zveřejněny v AISu a jednotliví studenti budou o něm informováni. Součástí informace je transparentní zdůvodnění zařazení / nezařazení do programu.

 

Krok č. 5 – Administrace výjezdu
Administraci výjezdu studující konzultuje s ERASMUS koordinátorem vysílací i přijímací instituce a vyplní Learning Agreement for Studies. Pokyny pro vyplnění Learning Agreementu jsou k naleznutí zde. Prosím studenty tisknout tuto smlouvu oboustranně a odstraňovat zbytečné mezery v textu. Mezi důležité dokumenty patří také směrnice rektora o předběžném uznávání studijních výsledků dosažených na zahraničním studijním pobytu či směrnicí rektora o uznávání studijních výsledků dosažených v předchozích studiích.

 

Krok č. 6 – Úkony po uskutečnění výjezdu
Po návratu ze studijního pobytu předloží student výpis výsledků studia, potvrzení o délce pobytu, v databázi závěrečných zpráv studentů vyplní závěrečnou zprávu a odezvdá příběh studenta včetně fotografií.